Kommende Aktiviteter

Stress kan forebygges – kom så i gang!

06. september 2019
kl. 12.30 - 15.30  CET

Jeg er stresset! Vi hører det alle steder. Det er din kollega, din veninde, et familiemedlem, det er endda dig selv, som siger, at du føler stress!

Det er et vilkår i stort set alle danske virksomheder. Organisationens medarbejdere går i stort antal ned med stress og bliver sygemeldt fra arbejdet – og i værste tilfælde kan det føre til førtidspension. Stresstendenser kan påvirke hele organisation og er en stor omkostning for virksomheden.

Stress kan forebygges - NOCA

Men hvor meget koster det egentlig?

  • 1,5 million ekstra fraværsdage om året pga. stressrelateret sygdom
  • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.


Der er en række indsatsområder, hvorpå organisationer kan arbejde med stress:

  • Topledelsesinvolvering
  • Fjern tabuer
  • Uddan alle lederne
  • Informér og giv værktøjer til alle medarbejdere
  • Implementér stress politikker

Tag med på dette netværksmøde, hvor du vil høre to spændende cases fra Carlsberg og Novo Nordisk, som vil fortælle om, hvordan de både på det primære, sekundære og tertiære stadie har arbejdet med at håndtere stressproblematikken. Der vil også være tid til at reflektere og diskutere hvordan I kan håndtere stress i egen organisation.

 

Carlsberg har i de seneste 2 år haft et fokus på mere systematisk at håndtere stressproblemer i organisationen, og give medarbejderne og lederne redskaberne til at italesætte og handle på stress-symptomer på et tidligt stadie samt forebygge stress igennem et fokus på trivsel og personlig bæredygtighed.  

Carlsberg har trænet præventiv stressledelse med de funktionelle ledergrupper og topledelsen, udarbejdet en stresspolitik, indarbejdet trivselsdialoger og arbejdet med seminaret “Mind your future”, som fokuserer på personlig bæredygtighed og stressforebyggelse med henblik på trivsel og performance. I et igangværende ledelsesprogram kaldet Semper Ardens er en hel uddannelsesdag afsat til at klæde lederne på til at fastholde trivsel og arbejdsglæde bland medarbejderne, håndtere stress og arbejdsmæssige belastninger.  

Carlsberg har allerede set en nedgående tendens i deres stressfravær og har mere end halveret stressfraværet siden de startede. Carlsberg har en ambition om et stress sygefravær på 0%

 

I den biofarmaceutiske produktion i Novo Nordisk udviklede man i 2018 pilotprojektet Mental well-being hotline. Projektet udsprang af et ønske om at etablere en indsats, der målrettet gav medarbejdere og ledere støtte og hjælp til håndtering af begyndende stress-symptomer på et tidligt tidspunkt.

Projektets formål blev at teste om Novo Nordisk kunne forebygge stressrelateret fravær ved hjælp af en mere målrettet indsats. Projektet er blevet anvendt til at teste om initiativerne vil være anvendelige for resten af Novo Nordisk Danmark. Pilotperioden løb fra februar 2018 til februar 2019.

Resultaterne er lovende, og vil blive præsenteret på mødet.

 

Yun Ladegaard, Ph.d. Forsker ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Leder af Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme, præsenterer grundlæggende viden om arbejdsrelateret stress og værktøjer til forebyggelse af stress på organisation, ledelse, gruppe og individniveau.

 

Stress-Af-Bar

For at stresse helt af efter mødet, vil der være netværksmuligheder efter arrangementet, hvor man kan nyde en kold Carlsberg og diskutere dagens tematikker.

 
Interesserer du dig for ‘Organisational Development and Design’? Du kan læse meget mere om temaet her!Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.