Kommende Aktiviteter

Global mobilitet – Udstationering og grænseoverskridende ansættelser

08. december 2020
kl. 09.00 - 11.30  

Effektiv global mobilitet er en udfordrende opgave for organisationen såvel som for medarbejderen og dennes familie. Succesen afhænger både af at sikre trivsel og compliance. Specielt sidstnævnte kan få mange HR-professionelle til at ligge søvnløse, idet specifikke regler og love i de forskellige lande kan give organisationen milliontab pga. forglemmelser af manglende skattebetalinger og korrekte arbejdstilladelser for medarbejderne etc. Samtidig skal processen være hurtig, fleksibel og sikre at medarbejderens engagement ikke forsvinder.

Tag med til dette NOCA-møde i samarbejde med Norrbom Vinding, hvor vi vil gå i dybden med nogle af de mange juridiske problemstillinger knyttet til udstationeringer og andre former for grænseoverskridende ansættelser. Herudover vil mødet indebære en case fra Aarhus Universitet, som vil føre os igennem deres arbejde med Global Mobilitet.

Ny lovgivning – ændring af udstationeringsdirektivet

I juni 2018 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en ændring af udstationeringsdirektivet.

Det ændrede udstationeringsdirektiv skal implementeres i dansk ret senest pr. 30. juli 2020, og på dette møde vil vi se på, hvilke problemstillinger dette medfører i praksis.

Ændring af udstationeringsdirektivet

Direktivændringen vil på en række områder få betydning for virksomheder, der udstationerer medarbejdere til lande, hvor udstationeringsdirektivet finder anvendelse. Ændringen medfører bl.a., at begrebet ”mindsteløn” erstattes af begrebet ”aflønning”. Derudover vil udstationerede medarbejdere efter 12/18 måneders udstationering blive omfattet af et sæt supplerende arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på værtsstatens område.

Mødet vil have et særligt fokus på problemstillinger relateret til det ændrede udstationeringsdirektiv. Vi vil blandt andet se på:

  • Hvilken betydning har ændringen af ordet ”mindsteløn” i forhold til ordet ”aflønning”?
  • Hvilke dele af lokal lovgivning vil finde anvendelse efter 12 (18) måneders udstationering?
  • Er der behov for at ændre det setup, der normalt bruges i forbindelse med udstationeringer?

Derudover vil vi også se på:

  • Hvornår kan arbejdsgiveren risikere at skulle betale dyre bidrag til social sikring i udlandet? Består der også en risiko for medarbejdere, der bor i Danmark? Og kan risikoen imødegås?
  • Social sikring for medarbejdere, der har forretningsrejser eller på anden måde lejlighedsvis udfører arbejde i udlandet.
  • Ansættelse af medarbejdere med bopæl i udlandet – er der risiko for, at arbejdsgiveren i skatteretslig henseende kan få fast driftssted i udlandet? Og hvad kan arbejdsgiveren gøre for at begrænse risikoen?

Torben Norrbom Vinding

Torben Mølgaard Hededal, Partner LLM hos Norrbom Vinding, vil føre os igennem de juridiske aspekter. Norrbom Vinding er Danmarks førende advokatfirma indenfor arbejds- og ansættelsesret.

Catrine Rumohr - NOCA

Catrine Rumohr, Expat Partner Advisor, Aarhus Universitet, har flyttet mennesker over grænser de sidste 10 år, og vil på dette møde dele sine erfaringer og arbejde med Global Mobilitet. Catrine vil fortælle om de forskellige elementer, som skal/bør varetages, når mennesker flyttes over grænser, og hvad hun ser som afgørende for at gøre et mobilitetsforløb til en succes. Én af de ting, som hun ligeledes vil komme ind på, er, vigtigheden af at man tager medfølgende familie med i ”regnestykket”.  Herudover vil Catrine også fortælle lidt om, hvordan AU håndterer trivsel i forbindelse med international rekruttering, og hvilke tilbud de tilbyder deres medarbejdere (og medfølgende familier) – da dette ses som et vigtigt værktøj, når vi taler Talent Management.

Catrine Rumohr har 10 års erfaring med at flytte mennesker over grænser – både som in house mobility consultant, fra leverandørside, og nu som Expat Partner Advisor på Aarhus Universitet. På AU er Catrines primære fokus på at hjælpe medfølgende partnere til universitetets internationale forskere, med at komme godt på plads i DK.

Læs meget mere om NOCAs tema ‘Employee Relations’ lige her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.