Kommende Aktiviteter

Uønsket seksuel opmærksomhed (Online)

26. januar 2022
kl. 09.00 - 11.00  CET

NFA - NOCAUønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladsen: Hvad er det, hvordan påvirker det os, og hvad kan vi gøre ved det?

På mødet får du et overblik over forskningen i seksuel chikane på de danske arbejdspladser. I samarbejde med NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Statens Institut for Folkesundhed, ser vi nærmere på:

  • Hvordan seksuel chikane kan forstås (der er mange definitioner og hvornår er det chikane)
  • Hvor hyppigt det forekommer
  • Hvem der særligt ofte bliver ramt
  • Hvordan vi kan forbygge seksuel chikane i din organisation

NFA og SIF vil give os indblik i den nyeste forskning omkring konsekvenserne af seksuel chikane, herunder, hvordan det hænger sammen med risikoen for depression og selvmord. Vi vil også komme ind på, hvordan man kan arbejde med at forebygge seksuel chikane i organisationen, herunder hvilke instrumenter man kan anvende til en kortlægning af området, og så fortæller vi om, hvilke igangværende undersøgelser der er omkring temaet og dets konsekvenser.

 

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen - NOCA

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, Seniorforsker, Ph.d., NFA

Ida er Seniorforsker i psykosocialt arbejdsmiljø med fokus på hvordan arbejdsmiljøet påvirker vores psykiske helbred. Ida arbejder primært med epidemiologiske analyser af sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbred. Hun har en særlig interesse for sammenhængene mellem det psykosociale arbejdsmiljø og individers psykiske velbefindende, trivsel og risiko for at udvikle psykiske helbredsproblemer. Ida er tillige Associate Editor ved Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, samt styregruppemedlem i Københavns Stressforskningscenter.

Maj Britt Nielsen - NOCA

Maj Britt Dahl Nielsen, Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Maj Britt er seniorforsker og strategisk leder af mental sundhed på Statens Institut for Folkesundhed. Her forsker hun i mental sundhed – med særlig fokus på trivsel på arbejdet. Maj Britt arbejder både med kvalitative og kvantitative metoder, herunder spørgeskema- og interviewundersøgelser. Hun interesserer sig særligt for udvikling og evaluering af interventioner, der kan styrke den mental sundhed. Maj Britt underviser i effektevalueringen på Syddansk Universitet, og er medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed.
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.