Kommende Aktiviteter

Forstå beslutninger! (Online)

28. april 2022
kl. 09.00 - 10.15  CET

Tag med NOCA til Forskningens 7 Døgn, der hvert år afholdes af Undervisnings- og forskningsministeriet. I år får vi mulighed for at blive klogere på beslutninger sammen med professor John K. Christiansen ved CBS.

I første del af dette online foredrag bliver vi taget gennem en historisk overflyvning af centrale perspektiver på beslutningstagning i organisatoriske sammenhænge – men også set i et dobbelt perspektiv: Hvad er beslutninger for en størrelse? Hvor kommer de fra? Hvad producerer dem? Og hvorfor?

I anden del kommer vi ind på, hvorfor beslutninger er så vigtige for organisationer. Hvad er det for nogle funktioner, beslutninger opfylder? Hvad er det, vi gerne vil opnå med dem? Hvad ved vi om de processer, der leder til beslutninger? Hvilke mønstre følger de – og hvad kan vi bruge det til? 

Du får en lille historisk rejse gennem forskellige måder at anskue beslutningstagning og de tilhørende modeller samt en kritisk vinkel på selve “beslutningen”.

Foredraget bliver afviklet interaktivt i to dele med eksempler/cases samt god plads til debat og spørgsmål.

Foredraget omfatter disse perspektiver:

  • Beslutningstagning som resultatet af rationelle processer.
  • Begrænset rationalitet.
  • Beslutningstagning som regelbaseret adfærd.
  • Beslutningstagning som resultatet af relationer til andre.
  • Beslutningstagning i løst koblede systemer.
  • Beslutningstagning som meningsskabelse og konversation

Vil du også blive klogere på beslutningstagning? Så tag med til dette NOCA webinar. 

John K. Christiansen - CBS

John K. Christiansen, Professor inden for ledelse og beslutningstagning, projekter og produktudvikling

John har erfaring fra et patentkontor og med design og udvikling af IT-systemer i Danmark, men har været visiting professor i England og USA i flere omgange. John har været Honorary Professor, School of Business, University of Leicester, UK samt visiting professor ved Albany Business School og visiting scholar på Stanford University i flere omgange. Han har samarbejdet med andre internationale forskere gennem netværket omkring Innovation Product Development Management Conference, hvor han er board medlem. John Christiansen har varetaget forskellige ledelsesmæssige roller på CBS som Ph.d. forskerskoleleder, studieleder for HD program, studieleder for MMD og interim-institutleder, og senest har han været med til at etablere Center for Advanced Studies in Project Management..

Læs mere om NOCA-temaet “Organisational Development and Design‘!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.