Kommende Aktiviteter

COVID-19 i et HR perspektiv – Dag 1 (Online)

20. januar 2021
kl. 09.00 - 12.00  

Forskernes perspektiv på COVID-19

Det seneste år er flere forskningsprojekter blevet igangsat for at undersøge, hvordan Corona-virussen har påvirket arbejdsmarkedet, ledelse og HR praksis. På dag 1 i vores 3-dages møderække om COVID-19 sætter vi fokus på forskningen indenfor feltet.

Vi vil få besøg af forskere fra både Københavns Universitet, Aarhus Universitet og NFA, som vil føre os igennem forskning i virtuel personaleledelse, ændringerne i HR praksis og mental sundhed.

scholar - NOCA

Københavns Universitet – Virtuel Personaleledelse under covid-19:

Et nyt forskningsprojekt ved FAOS og CBS skal belyse, hvordan ledelser i virksomheder og institutioner tackler udfordringen med virtuel personaleledelse under corona-krisen. Yderligere vil projektet undersøge, hvilke permanente konsekvenser de nye erfaringer med distanceledelse får på arbejdspladser. Projektet ledes bl.a. af Steen Navrbjerg, lektor fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier. Steen vil introducere os for, hvilke blivende effekter de nye erfaringer om distanceledelse får – og om samarbejdet på arbejdspladser vil ændre sig permanent, eller om arbejdspladserne vender tilbage til den gamle orden, når krisen er ovre.

Læs om de første resultater fra projektet i denne artikel fra den 29. juni 2020: Mange oplever stigende produktivitet under Corona-krisen.

Aarhus Universitet – HR praksis under covid-19:

I juli 2020 udgav Aarhus Universitet og Associate Professor, Ann-Kristina Løkke Møller, rapporten ‘Human Resource Management Practices in Times of the COVID-19 Pandemic’.

Forskningsprojektet undersøgte et øjebliksbillede af, hvordan HR ledere i Skandinavien oplevede den aktuelle corona-situation, hvor meget det ændrede deres arbejdsdag, og hvordan det har påvirket deres brug af HR praksisser såsom rekruttering, Performance Management, træning og evaluering.

Til dette NOCA-arrangement vil Ann-Kristina Møller, som har stået i spidsen for projektet, præsentere deres fund og give en introduktion til, hvad forskningen kan bidrage med fremadrettet.

NFA – Mental sundhed og arbejdsfællesskaber under coronakrisen:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i et forskningsprojekt undersøgt trivslen og betydningen af arbejdsfællesskaber under coronakrisen. Projektet sætter fokus på, hvad medarbejdere og ledere kan gøre for at opretholde trivslen og opgaveløsningen i den ekstraordinære situation, vi befinder os i. Forskningsprojektet er baseret på interviews med 116 ledere og medarbejdere i private virksomheder.

Til arrangementet vil Maja Vilhelmsen og Ninna Maria Wilstrup præsentere forskningsprojektets fund og sætte fokus på, hvad ledere og medarbejdere kan gøre for at skabe god trivsel og opgaveløsning i arbejdsfællesskabet under coronakrisen.

 

Steen E. Navrbjerg - NOCA

Steen E. Navrbjerg, lektor, Københavns Universitet

Steen er en del af FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) på Sociologisk Institut og indgår i Sociologisk Instituts forskningsgruppe Viden, Organisation og Politik.

Steen har en Ph.d. i sociologi fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Ann-Kristina Løkke Møller - NOCAAnn-Kristina Løkke Møller, Associate Professor, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Ann-Kristina modtog sin ph.d. fra Aarhus School of Business i 2009. Hun har været gæsteforsker ved Nijmegen School of Management, Radboud Universitet (2006-07). Hendes forskning beskæftiger sig med strategisk HRM i den offentlige sektor og medarbejdernes trivsel, såsom fravær og tilstedeværende. Hun er medlem af Editorial Board of Employee Relations og anmelder adskillige akademiske tidsskrifter i HRM (f.eks. International Journal of Human Resource Management). Desuden er hun medlem af Center for Corporate Performance (CCP) og Crown Prince Frederik Center for Public Leadership.

Ninna Maria Wilstrup - NOCA

Maja Vilhelmsen & Ninna Maria Wilstrup, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Maja og Ninna er begge videnskabelige assistenter hos NFA. Maja har en baggrund som Cand.scient.idræt og Ninna en baggrund som Cand.scient.soc.

Maja Vilhelmsen - NOCA

De har begge bidraget til indsamling, analyse og formidling af forskningsprojektet ”Mental sundhed og arbejdsfællesskaber under coronakrisen” (MeSA).

 

Lotte Holck - NOCA

Lotte Holck, ph.d. og lektor, Copenhagen Business School

Lotte underviser blandt andet på kandidatuddannelsen i Human Resource Management. Hun forsker i mangfoldighed, udvikling og ledelse i et organisationsteoretisk perspektiv.

Iben StjerneIben Stjerne - NOCA er Assistant Professor på Copenhagen Business School, Institut for Organisation.

Hendes primære forskningsfelt er indenfor Human Resource Management og fleksibel organisering, hvor hun blandt andet har forsket i projektbaserede organisationer og undersøgt karriere og talent management praksis.

Læs meget mere om NOCAs tema ‘Learning and Development’ lige her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.