Kommende Aktiviteter

HR og COVID-19 – Virtuelt arbejde og ledelse (online)

02. april 2020
kl. 14.00 - 16.00  

Hjemsendte medarbejdere, ingen rejseaktivitet, virtuelt samarbejde og et utal af spørgsmål fra både ledere og medarbejdere er den hverdag som HR skal vænne sig til. Mange af vores HR-praksisser ændres og vi skal kunne give helt nye svar. Alle NOCA-medlemmer står i denne svære situation, hvorfor vi med fordel kan dele viden og gode erfaringer, og dermed hurtigere få lavet de nødvendige omstillinger. NOCA initierer nu en møderække med det formål at skabe et virtuelt rum hvor HR-praktikere og -eksperter kan dele viden.                                                                                  

Virtuelt arbejde og ledelse

På det første møde vil vi have fokus på virtuel ledelse. Virksomheder kæmper for at sikre forretningskontinuitet under corona virusudbruddet. Selvom virtuel ledelse ikke er noget nyt, møder mange organisationer en hel ny virkelighed , hvor virtuel ledelse igen er i højsædet. Vi har aldrig før skulle udøve ledelse på en så intensiv måde, hvor der i en ubestemt periode, ikke kan afholdes fysiske møder.

Map - COVID-19 og HR

HR står overfor essentielle udfordringer, for hvordan og hvor meget vi skal støtte vores medarbejdere i det at arbejde hjemmefra og en række spørgsmål opstår, for eksempel; hvordan sørger vi for at medarbejdere, i denne vanskelige tid, kan få etableret en fornuftig balance mellem arbejds- og familieliv, og hvordan kan vi bedst muligt støtte vores ledere med at håndtere denne nye virkelighed? Andre spørgsmål handler om hvordan HR kan med være til at sikre forretningskontinuitet, hvordan håndterer vi medarbejder sikkerhed, eksempelvis deres og deres familiers helbred, job sikkerhed. Dette er blot nogle af de få spørgsmål, som naturligt opstår i denne tid – og der er mange flere.

Dagens indlæg:

På dette virtuelle netværksmøde vil vi starte med at høre fra Senior Global Development Manager, Rune Pedersen, og Head of Global Staffing & Development, Jan Ertmann Karlsen. De vil fortælle omkring, hvilke overvejelser Chr. Hansen har gjort sig i forhold til disse forskellige udfordringer. Herefter inviterer NOCA til en online workshop, hvor vi SAMMEN får mulighed for at fortsætte med dele viden omkring de udfordringer, som HR står overfor.

Også Lars Pedersen vil bidrage med et indlæg på mødet, omkring hvordan vi får mest muligt ud af at arbejde virtuelt.

Lars Pedersen - NOCA

Lars Pedersen er ejer og senior konsulent i Pitstop Management, der er specialist i distanceledelse og virtuelt arbejde. Han er bl.a. forfatter af bogen ”Er der en leder til stede?”, og vil på dette virtuelle netværksmøde holde oplæg omkring det at lede og arbejde virtuelt.

Nogle af de fokuspunkter, der vil være på dette online netværksmøde, er:

  • Hvordan etablerer og optimerer vi den virtuelle arbejdsplads?
  • Hvordan støtter man ledelsesmæssigt op om medarbejderne; hvordan opretholder vi for eksempel motivationen, work-life balance, kompetenceudviklingen m.m. i en ny virtuel virkelighed, hvor familie og arbejdsliv smelter sammen i hjemmet?
  • Hvilke dilemmaer står HR overfor? Dette kunne f.eks. være, om medarbejdere skal motiveres og aktiveres, når det ikke er noget arbejde – for eksempel med efteruddannelsestilbud – imens de går derhjemme?

Du kan læse meget mere om NOCAs tema ‘Learning and Development’ her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.