Kommende Aktiviteter

Hybrid ledelse – samarbejde på tværs af tid og sted (Online)

05. maj 2022
kl. 09.00 - 10.15  CET

Er vi klar til den hybride arbejdsplads?

Hybrid ledelse er ikke et nyt begreb, men som vi alle ved, er det endnu mere relevant nu end nogensinde. Mange af os er begyndt at vænne os til at arbejde hybridt på den ene eller anden måde. Dette er der både fordele og ulemper ved, og det skaber nye spørgsmål og problemstillinger, som vi skal tage stilling til.

Hvordan påvirkes arbejdsfællesskabet, når vi arbejder mere hjemmefra? Hvad betyder det for vores oplevelse af tilhørsforhold? Hvordan inkluderer vi nye medarbejdere i fællesskabet og sikrer en god onboarding? Og hvilken indflydelse får det på de opgaver, som organisationen er sat i verden for at løse?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som både HR og ledere skal stille sig selv for at skabe de bedste rammer for hybridt arbejde i organisationen. Men hvordan gør vi så det? Hvilke faktorer skal vi have øje for? Og hvilke samtaler er vigtige at tage?

Deltag på dette webinar, hvor Hanne V. Moltke og Trille Frodelund Lykke vil dele vigtige pointer fra deres nye bog ’Hybrid ledelse’. Du vil på webinaret blive præsenteret for et ”kompas”, som kan bruges i samtalerne om de forskellige behov, der skal tages højde for på den hybride arbejdsplads, hvor opgaveløsning, arbejdsfællesskab, samarbejdsflader og de individuelle forskelle skal balanceres fleksibelt.

Nogle af fokusområderne vil være:

  • Fordele og ulemper ved den hybride organisation
  • Den hybride arbejdsplads og indvirkning på arbejdsfællesskabet
  • En arbejdsmodel til rammesætning af den hybride arbejdsplads

Du vil få inspiration til hvilke områder, I kan arbejde med for at skabe de bedste rammer for den hybride arbejdsplads hos jer.  

Trille

Trille Frodelund Lykke, Erhvervspsykolog og forfatter til ‘Hybrid ledelse’

Trille er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet med speciale i erhvervspsykologi, hun er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Hun er specialist i ledelsesudvikling og designer udviklingsforløb og coacher ledere på alle niveauer – særligt med fokus på det personlige lederskab og ledelse af forandringer. Hun har +15 års erfaring som organisations- og ledelseskonsulent i bl.a. Attractor og Rambøll Management og har siden 2015 været administrerende direktør og partner i New Stories.

Hanne Molkte - NOCA

Hanne V. Molkte, proceskonsulent og forfatter til ‘Hybrid ledelse’

Hanne er konsulent, coach, forfatter og foredragsholder. Og så er hun en af forfatterne bag bogen ‘Hybrid ledelse’. Hanne er uddannet cand.mag. i engelsk og historie fra Københavns Universitet og er akkrediteret coach og proceskonsulent. Hanne har +20 års erfaring som organisations- og ledelseskonsulent i bl.a. Attractor og Rambøll Management og har siden 2015 været partner i New Stories.

 

Læs mere om NOCA-temaet “Organisational Development and design” og “Learning and Development”

Du får 25% rabat på bogen Hybridledelse via dit NOCA-medlemskab på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside med koden nocahybrid22.
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.