Kommende Aktiviteter

Kollaboration på nettet

07. maj 2015
kl. 10.00 - 14.00  

D. 7. maj 2015 mødes vi på Forsvarsakademiet i København, til en sand NOCA-dag med workshops, videndeling og erfaringsudveksling omkring Kollaboration på nettet.
På Forsvarsakademiet har man gjort sig mange tanker og erfaringer om kollaboration på nettet. Særligt når det gælder instruktør-rollen i den asynkrone debatform, som jo langt hen ad vejen er den debatform, der også bruges på de sociale medier.

Læringspotentialet:

Der er et stort læringspotentiale i denne asynkrone form. Men der er også mange faldgruber man skal være bevidst om som instruktør. Det er disse muligheder og faldgrupper vi vil kigge ind i på mødet. Ligeledes vil vi få indblik i en konkret “Blended Learning” case fra Forsvaret, hvor der efterfølgende er opsamlet kvalitativ empiri fra de studerende.

På dagen vil vi også møde Niels Brock Online Academy, der vil give os indblik i e-moderatorrollen (hvordan underviserrollen ændres) samt en kort introduktion til Gilly Salmons 5-trinsmodel.

Tilmeld dig dette møde, hvis du og din virksomhed også tænker på hvordan vi bedre kan anvende sociale medier i læringen i vores virksomheder. Sammen vil vi erfarings- og idéudveksle, så alle bliver inspireret til at overveje og eventuelt benytte sociale medier mere professionelt i læring.

Hvor og Hvornår?


Torsdag d. 7. maj 2015
Kl. 10.00 – 14.00

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Interesserer du dig for ‘Learning and Development‘?
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.