Kommende Aktiviteter

Ledelsesudvikling i digitalt lommeformat – Online

04. december 2019
kl. 08.00 - 09.50  

Den teknologiske udvikling og globaliseringen sætter nye vilkår for fremtidens ledere, og de nuværende spilleregler og rammer for ledelse udfordres af nye paradigmer. I december afholder NOCA et online-møde om digital ledelsesudvikling. Til arrangementet vil du møde forsker Ann-Louise Holten og centerleder Jette Poulsen Jørgensen, der er tovholdere i forskningsprojektet iLEAD.

Digital ledelsesudvikling - NOCA

Om projektet

Ambitionen med iLEAD er at øge ledernes kompetencer ved at bidrage med ny viden om hvilken ledelsespraksis, der er nødvendig for ledere at mestre, for at kunne lede succesfuldt i en digital og global kontekst.

Til arrangementet vil vi blive introduceret til den forskningsmæssige baggrund for digital ledelsesudvikling.

Ann-Louise og Jette vil give os et indblik i deres igangværende forskningsprojekt; iLEAD. Forskergruppen har udviklet en app til on-demand ledelsesudvikling i digital form. Formålet med dette nye online værktøj er, at det kan tilgås hvor som helst og når som helst. Lederen vælger selv et eller to specifikke mål at arbejde med, så træningen passer den enkeltes behov.

Du vil derudover få et praktisk indblik i de muligheder og udfordringer der er ved at anvende en digital platform som iLEAD-værktøjet til udvikling af ledere. Du vil tillige få mulighed for at høre andre NOCA-medlemmers erfaringer med digital ledelsesudvikling.

 

Ann-Louise Holten

Ann-Louise er Ph.d. i ledelse og organisationsforandring samt lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Institut for Psykologi på KU.

Jette Poulsen Jørgensen

Jette er centerleder for Center for Owner Managed Businesses, CBS. Herudover er de begge aktuelle med det nye forskningsprojekt; iLEAD.

iLEAD - NOCA

iLEAD er et gratis digitalt ledelsestræningsforløb, som er en del af et forskningsprojekt på tværs af Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Aarhus Universitet med finansiering fra Industriens Fond. iLEAD app’en er et online værktøj, som kan hjælpe ledere til at træne deres ledelse som en integreret del af deres arbejdsdag.

iLEAD-app’en giver lederen inspiration at hente fra forskellige case-scenarier. Selve ledelsesudviklingen består af podcasts, videoer, quiz, refleksions- og praktiske øvelser, som skal udføres i lederens virksomhed. Undervejs vil lederen flere gange få feedback, bl.a. via en rapport på baggrund af hans eller hendes medarbejderes svar på enkelte spørgsmål. Mindst 5 medarbejdere skal besvare det anonyme spørgeskema, før lederen modtager feedbackrapporten.

Din organisation kan også deltage!

Ann-Louise og hende team inviterer lige nu case-virksomheder til at deltage i forskningsprojektet med opstart den 17/2 og 20/4 2020. Tilmelding fra 2/12 2019.

Så deltag til dette online NOCA-møde, hvor vi sætter forskningen i højsædet og giver vores medlemmer en særlig mulighed for at deltage i et spændende forskningsprojekt.

 

Du kan også klikke videre og læse om NOCAs tema ‘Learning and Development’!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.