Kommende Aktiviteter

Ledelsesudvikling & Læring – What makes it stick?

06. marts 2015
kl. 10.00 - 15.00  

D. 6. marts 2015 starter NOCAs nye temamøderække “Ledelsesudvikling & Læring”. Første møde finder sted hos Alfa Laval, hvor Jan Ertmann Karlsen er dagens vært.

Som HR professionelle bliver vi stadig  bedre til at evaluere og drøfte udbytte og effekt på vores læringsforløb.

Kan vi, som arkitekterne bag og underviserne på de mange læringsforløb, blive endnu bedre til at afdække de helt grundlæggende ‘design principper’ bag et succesfuldt læringsforløb?  De ‘design principper’, der er centrale for at læringen hænger ved og anvendes som tiltænkt?
Kan vi også blive bedre til at sætte de rette rammer op, før under og efter et læringsforløb, som vi ved, gør en stor forskel på, om et læringsforløb er succesfuldt eller ej – i en voksenpædagogisk kontekst, hvor der tages hensyn til egnede læringsformer og –principper mm?

Får vi indtænkt de grundvilkår der er, for eksempel om hvordan hjernen og kroppen virker som katalysator for læring og de vilkår, der skal være til stede, for at vi får læring til at blive hængende? Og er der vigtig viden om, hvad de forskellige intelligenser og sansers betydning for læring og forankring?

Dette NOCA møde har den enkle overskrift ‘What makes it stick?’

Formålet er i første omgang, at få en spændende dialog og erfaringsudvekling om, hvad det er vi kan og skal gøre for at øge forankringen af læring – så det bliver hængende uanset hvilken medarbejdergruppe, vi arbejder med at udvikle og gennemføre læringsforløb for. Tag al din viden og alle dine spørgsmål med til en forhåbentlig inspirerende dag.

Skal vi starte en ny temamøderække?

På dette møde om Ledelsesudvikling & læring vil vi gerne sammen med jer drøfte behovet for at starte en ny temamøderække med fokus på læring. Vi forestiller os, at målgruppen for denne møderække er de professionelle, der i det daglige arbejder med at udvikle læringsforløb og for hvem valg af læringsmetode er en central del at jobbet. Der sker rigtig meget på læringsfronten i øjeblikket og det der virker i en organisation behøver ikke at virke i andre. Vi vil derfor godt sætte fokus på dette. Så vi i fællesskab kan lære at levere endnu bedre udviklingsforløb og uddannelser, der skaber varig læring og forankring.

Vi slutter mødet med at drøfte de fremtidige rammer for sådan en temamøderække.

Hvor og Hvornår?
Fredag d. 6. marts 2015
Kl 10:00 – 15:00

Alfa Laval
Maskinvej 3
2860 Søborg

Du kan læse meget mere lige her om NOCAs tema ‘Learning and Development‘!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.