Kommende Aktiviteter

Mindsetbaseret ledelse (Online)

14. september 2022
kl. 09.00 - 10.30  CET

Brug mindsetbaseret ledelse: Fokusér på potentialet og styrk organisationens samarbejde og læring!

Mange oplever en accelererende grad af forandring på arbejdspladser; forandringer drevet af forhold i verden udenom, som man ikke selv har umiddelbar indflydelse på. Manglen på kontrol (eller følelsen af dette) er for mange en frustrerende og dermed stressende faktor i arbejdslivet. Hvordan kan vi have det godt med, at alt ikke er perfekt?

Uanset om det er Corona-nedlukninger og virtuelt samarbejde, digitalisering eller disruption, så har det øget behovet for ledere, som ikke blot kan skære gennem støjen og skabe klarhed, formål og retning for medarbejderne, men som samtidig formår at skabe trivsel, samarbejde, udvikling og produktivitet i en tid, hvor forandring er det stabile. Men hvordan sikrer lederen en motivation og sammenhængskraft, hvor det er OK, at alt ikke er OK?

Der er hjælp at hente i principperne for mindsetbaseret ledelse. Mindsetbaseret ledelse er en tilgang til ledelse, som bygger på en grundlæggende tro på, at talent ikke er medfødt eller statisk, men at alle kan udvikle nye kompetencer gennem en fokuseret indsats. Principperne inspirerer til, hvordan man skaber en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives med foranderlighed og er vedholdende, når udfordringerne står i kø. Det handler i praksis om at gøre op med frygten for fejl og skabe en organisationskultur baseret på psykologisk tryghed, samarbejde og læring.

Hvordan kan HR arbejde med en mindsetbaseret tilgang til ledelse og organisationsudvikling?

Tag med på dette NOCA-netværksmøde, hvor vi sætter fokus på bogen ’Mindsetbaseret ledelse – styrk organisationens samarbejde og læring’. Bogen tager udgangspunkt i både en teoretisk tilgang til mindsetbaseret ledelse, men giver også konkrete eksempler på, hvordan det udviklende mindset er brugt hos Microsoft i en gennemgribende kulturforandring.

Bogens forfattere vil på dette møde inddrage os i denne tilgang og give inspiration til hvordan man kan arbejde videre med mindsetbaseret ledelse.

Nogle af fokusområderne for dette arrangement vil være:

  • Hvad kan mindsetbaseret ledelse – og hvad kan det ikke? En case om Microsofts kulturforandring. HR’s rolle.
  • Kort og godt om mindset (og om myterne om mindset): Hvad gør ros ved håndtering af udfordringer? Hvad gør vi, når vi møder forhindringer? Hvordan modtager og bruger vi kritisk feedback? Hvornår er mindset mindre relevant?
  • Psykologisk tryghed som fundament: Hvordan anerkender vi fejl som læring? Hvordan skaber vi psykologisk tryghed?
  • Mindsetbaseret ledelse i praksis: Eksempler på virkemidler i arbejdet med mindsetbaret ledelse, forslag til gode mindsetvaner og typiske faldgruber.

Vil du være med til at udforske mulighederne bag mindsetbaseret ledelse? Hvis ja, så tag med på dette NOCA-arrangement.

 

Allan Kortnum - NOCA

Allan Andreasen Kortnum
Allan er direktør på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, hvor der arbejdes med en mindsetbaseret tilgang til organisationsudvikling. Han er pioner i forhold til at implementere mindset i det danske uddannelsesmiljø, hvor han har hjulpet mange institutioner i gang med mindsetbaseret undervisning.

Jeppe Agger Nielsen - NOCA

Jeppe Agger Nielsen
Jeppe er professor, ph.d., ved Institut for Politik & Samfund, Aalborg Universitet. Hans forskningsområde er organisation, ledelse og digitalisering. Han har udgivet adskillige bøger og har publiceret i en række internationale toptidsskifter.

Jens Karlsmose - NOCA

Jens Karlsmose
Jens er stifter af konsulenthuset Next Context, der arbejder med ledelses- og teamudvikling, læringsstrategier og agil projektledelse. Hans fokus er på forretningsmæssig succes med mennesker i midten, og som konsulent og inspirator bringer han mange års international ledelseserfaring i spil.

Læs mere om NOCA-teamerne Learning and Development eller Organisational Development and Design.

Du får 25% rabat på bogen Mindbaseret ledelse via dit NOCA-medlemskab på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside med koden nocamind22.
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.