Kommende Aktiviteter

Regenerativ ledelse – Case fra finanssektoren

02. maj 2024
kl. 09.30 - 11.00  CET

Bæredygtighed handler ikke kun om klima og miljø, men også om social bæredygtighed og væredygtighed, dvs. S’et i ESG. Det viser sig i alt lige fra lovgivning i forhold til de ansatte til investorer og underleverandører, og det er derfor et stadigt vigtigere fokusområde for HR.

Vi lever samtidig i en tid præget af højt tempo og hurtige forandringer, hvor mange organisationer er i ubalance. En ubalance som kan medvirke til, at de ansatte bliver stressede og udbrændte.

Der er brug for mere nærværende ledelse, resonante fællesskaber og trivsel i arbejdslivet. Ofte findes der ingen entydige svar, så vi må turde tage de første skridt uden på forhånd at få udleveret kort og kompas – og prøve os frem. En mulig vej frem er at arbejde med de idéer og principper, der ligger i begrebet regenerativ ledelse.

Lone Hersted vil på dette webinar udfolde begreber som regenerativ ledelse, forbundethed og social organisatorisk bæredygtighed og samtidig præsentere læring og viden fra et pilotprojekt om regenerativ ledelse i finanssektoren, der blev udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Finanssektorens Uddannelsescenter. I projektet blev anvendt aktionsforskning som ramme for læring og vidensproduktion.

En af deltagerne i projektet, Lone Mortensen, underdirektør og COO i Nationalbanken, vil dele ud af sine erfaringer fra projektet. Hun vil bl.a. fortælle om den betydning, som arbejdet med aktionsforskning og regenerativ ledelse har fået for hendes lederskab, og om Nationalbankens udviklingsarbejde henimod mere væredygtighed og bæredygtighed – på både den kortere og længere bane.

Regenerativ ledelse handler om at revitalisere de levende systemer, vi indgår i. Det handler om at skabe de bedste betingelser for trivsel i de måder, hvor vi producerer, leder, lever og organiserer os på. I en organisation handler det bl.a. om at finde nye måder at skabe mere social bæredygtighed, nærvær, trivsel og stærkere forbundethed samt tage et ansvar i forhold til det omgivende samfund og vores miljø.

Deltag i dette webinar for få inspiration til, hvordan I konkret kan arbejde med regenerativ ledelse i jeres organisation.

 

Lone Hersted, lektor, forfatter og ph.d i relationel ledelse og dialogiske processer på Aalborg Universitet.

Lone er projektleder på forskningsprojektet Regenerativ ledelse i finanssektoren og har senest udgivet bøgerne ’Ledelse i sociale processer: relationer, resonans og responsivitet’ og ’Resonans i organisationer – ledelse, trivsel og læring’.

Lone hjælper organisationer med at skabe læring og vidensudvikling gennem aktionslæring, aktionsforskning og beslægtede former for procesdesign, som motiverer og involverer deltagerne aktivt. Hun arbejder med skræddersyede forløb, som hun knytter sammen med sin forskning, der spænder bredt fra regenerativ og relationel ledelse, medarbejderudvikling, trivsel over resonansfællesskaber til organisatorisk læring og forandringsprocesser.

Du kan læse mere om Lones forskning her.

 

Lone Mortensen, underdirektør og COO i Nationalbanken

Lone er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har en organisations psykologisk uddannelse (OPU).

Lone er leder for Virksomhedsservice i Nationalbanken med i alt 150 medarbejdere. Hun har ansvaret for jura, risikostyring & compliance, kontantforsyning, facility management services, økonomistyring og regnskab, projektledelse, strategiimplementering og HR.

Lone har tidligere arbejdet i Finanstilsynet, Nordea og i Danske Bank, og hun var senest en del af direktionen i Danske Invest.

Lone har tre ledelsesmæssige værdier, som fylder meget i hendes ledelsesgerning:

  • Tillid – at lede med tillid til menneskers kompetencer og viden og med respekt for forskelligheder
  • Nærvær – at være nærværende og til stede, og at lytte lige så meget som hun taler;
  • Sætte mål/retning – at delegere og sikre at medarbejdere og ledere har beslutningskompetence indenfor deres område – og værdsætte, at der er forskellige måder at komme i mål på.

 

Læs mere om NOCA temaet Learning and Development her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.