Kommende Aktiviteter

Social organisatorisk bæredygtighed

11. september 2024
kl. 09.30 - 11.00  CET

Svaret for både visionære og udfordrede arbejdspladser?

Alt fra talentkampen over stressstatistikker til ny ESG-lovgivning peger på, at vi har brug for at udfordre og udvikle ’business as usual’. Her spiller vi som HR-ledere og professionelle en afgørende rolle i at drive denne udvikling. 

I dette webinar vil tre medlemmer af netværket SOS (Social Organizational Sustainability) ved Aalborg Universitet fortælle om deres forskning og arbejde med social organisatorisk bæredygtighed i form af tre inspirationsoplæg. 

Webinaret er for dig, som søger inspiration, viden og konkrete værktøjer til at understøtte og udvikle din organisation i at skabe mere meningsfulde forandringer og bedre resultater i en udfordret arbejdsverden. 

Oplæg 1: ’Bæredygtig organisationsudvikling i en brydningstid’ af Thorkild Olsen, ekstern lektor på AAU og direktør i Villa Venire

Mange private og offentlige virksomheder oplever, at det er vanskeligt at arbejde med den social organisatoriske bæredygtighed. De forandringsteorier, som har præget den grønne omstilling, kommer til kort i en kompleks organisatorisk dagligdag og i et samfund, der er under hastig forandring. 

Thorkild giver konkrete bud på, hvordan HR kan arbejde med social bæredygtighed i organisationer. Thorkild og Lone Hersted har bl.a. udviklet en prismemodel, som gør det muligt for HR-ledere og professionelle at få øje på nye muligheder for organisationsudvikling i en mere responsiv og socialt bæredygtig retning.  

Thorkild Olsen, ekstern lektor på AAU og direktør i Villa Venire  

Thorkild mærker både som ekstern lektor på Aalborg Universitet og som direktør for konsulenthuset Villa Venire den stigende interesse i organisationerne for at arbejde med social organisatorisk bæredygtighed.  

Han oplever, at erkendelsen af nødvendigheden findes overalt, og at længslen efter nye løsninger er stor. Da mange oplever omstillingen svær, har nye og involverende måder at gøre det på, hans særlige interesse.  

Hans seneste bog, Livets Uendelige Kilde – en søgen efter resonansfællesskaber giver bud på, hvordan man kan arbejde med omstillingen.  

Thorkild er tidligere personaleudviklingschef hos Danish Crown og personalekonsulent ved Danfoss. Han er uddannet cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet.  

Oplæg 2: Implementeringstænkningen kommer ofte til kort. Lad os skabe tid og rum til læring! af Lone Hersted, lektor, ph.d på AAU

Alt for ofte ser vi, at implementerings- og forandringsprojekter mislykkes og koster organisationer dyrt. Dette er omkostningstungt og slider på de menneskelige ressourcer og kan risikere at føre til mistrivsel og stressbetingede sygemeldinger. Dette skyldes ofte, at man gang på gang forsøger at implementere tiltag såsom nye værktøjer og ny teknologi ud fra en lineær logik i form af ”plug-in-løsninger” uden at tænke læring ind som en vigtig dimension.  

Lone deler sit bud på, hvordan HR kan være med til at skabe organisatorisk læring og forandring indefra. Dette gøres blandt andet gennem at involvere medarbejdere og ledere gennem responsive læringsloops og gennem skabelsen af lærende organisatoriske fællesskaber. 

Lone Hersted, lektor, ph.d på AAU 

Lone er lektor i relationel ledelse og dialogiske processer på Aalborg Universitet. 

Hun forsker i ledelse, organisatorisk læring og udvikling og hjælper organisationer med at skabe udvikling gennem skræddersyede udviklingsforløb, som involverer deltagerne aktivt. Hun arbejder også med regenerativ og relationel ledelse, procesfacilitering, aktionsforskning og social organisatorisk bæredygtighed i teori og praksis. 

Hendes seneste bøger på dansk er Ledelse i sociale processer, Resonans i organisationer og Lederen som aktionsforsker (de to sidstnævnte i samarbejde med Søren Frimann). Hun har også bidraget til et kapitel sammen med Thorkild Olsen til den spritnye antologi Nye tendenser i organisation og ledelse. 

Lone er særligt optaget af at hjælpe organisationer med at udvikle god ledelse og skabe livgivende samarbejdsmiljøer.  

Oplæg 3: ’Fra superhelt til økosystemleder’ af Ann Starbæk Bager, ekstern lektor, ph.d på AAU 

Ann vil fortælle om de centrale historiske og nutidige strømninger, som gør ledelses- og forandringskommunikation kompleks. Få tips og tricks til, hvordan vi kan give vores kommunikation et eftersyn og tilpasse den til vores og organisationens værdier og etik.  

Mange ledere og forandringsledere såsom HR-professionelle bliver overraskede over, at deres kommunikation ofte står i vejen for sunde samarbejdsdynamikker og gode resultater. Et skærpet, refleksivt blik på vores kommunikation kan bidrage til socialt bæredygtige samarbejdsfællesskaber og forandringsprocesser og en højere grad af motivation, mening og trivsel.   

Ann Starbæk Bager, ekstern lektor, ph.d på AAU 

Ann er ekstern lektor på Aalborg Universitet og forsker i ledelses- og forandringskommunikation  

Ann ønsker at klæde HR på til at kunne kommunikere i og om socialt bæredygtige arbejdsfællesskaber og forandringsprocesser, så medarbejderne finder motivation, mening og trivsel.   

Hendes målgruppe er ledere og forandringsledere såsom HR-professionelle.  

Mange ledere og forandringsledere bliver overraskede over, at deres kommunikation ofte står i vejen for det gode samarbejde og for resultater. Den gode nyhed er, at vi relativt nemt kan ændre dette med små kommunikationsgreb, så vi opnår bedre resultater.  

Hun hjælper ledere og forandringsledere med at give deres kommunikation et eftersyn og tilpasse den, så den stemmer overens med deres egne og organisationens værdier samt etiske overbevisninger.  
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.