Kommende Aktiviteter

Udvikling og træning med effekt (Online)

13. august 2021
kl. 09.00 - 11.30  CET

Formålet med udviklings- og træningsaktiviteter er at styrke forretningskritiske kompetencer, udvikle kulturen i virksomheden og gøre organisationen konkurrencedygtig. Sådan har det været længe. Dog kæmper mange virksomheder stadig med at opnå det ønskede udbytte af disse udviklings- og træningsaktiviteter.

udviklings- og træningsaktiviteter - NOCA

Kan og bør vi gentænke vores udviklings- og træningsaktiviteter?

Vilkåret fra McCalls 70-20-10 læringsmodel gør det udfordrende at overføre læring fra én kontekst til en anden, og den ønskede effekt af udviklingsinitiativer udebliver ofte. På dette mini-seminar vil vi blandt andet kigge på:

  • Kan og bør vi tænke anderledes for at omsætte gode udviklingsintentioner til reel handling og adfærdsforandring?
  • Kan vi finde løsninger, der i højere grad er skalérbare, så ambitioner om justering i kultur kan få betydning på kort tid både lokalt og globalt?
  • Kan vi anvende vores digitale muligheder klogere? Og kan vi eventuelt bruge data til at understøtte udviklingen af vores udviklingsprogrammer?

På mødet tager vi udgangspunkt i de psykologiske barrierer ved at omsætte intentioner til handling. Derudover ser vi på, hvordan dataopsamling kan anvendes til at analysere og optimere virksomhedens udviklingsaktiviteter og forandringsprocesser. Og så giver vi indblik i to praktiske cases, der belyser udviklingspotentialet for vores udviklingsprogrammer fra hhv. VELUX og Novo Nordisk.

Arrangementet vil være en kombination af oplæg og gruppediskussioner. Der vil dermed være god mulighed for at udveksle erfaringer med at anvende data fra udviklingsaktiviteter til at udvikle forretning, understøtte forandring og ændre kultur.

Erik Blatt Lyon - NOCA

Erik Blatt Lyon, Senior HR Developer, VELUX

Erik vil dele erfaringer med afprøvning af nye, digitalt understøttede forandringsprincipper i en praktisk sammenhæng, hvor ledere bevæger sig fra træningsforløb til hverdag med det formål at omsætte indsigter til adfærd og resultater. Potentialet findes, men det er ikke uden knaster at få det forløst.

Thomas Olesen - NOCA

Thomas Olesen, Leadership Development Specialist, Novo Nordisk

Thomas vil dele erfaringer med at introducere digitalt understøttede forandrings- og udviklingsværktøjer i stor skala via virksomhedens globale læringsplatform. Hvilke udfordringer er man stødt på, hvad er der opnået af resultater, og hvordan ser potentialet ud fremover?

Mathias Hovind - NOCA

Mathias Hovind, Founder, Head Connect

Med afsæt i et kort oplæg om psykologiske barrierer for at omsætte intentioner til handling, præsenterer organisationspsykolog Mathias fire centrale psykologiske principper, der er afgørende for at håndtere denne problemstilling.

Flemming Fog - NOCA

Flemming Fog, CEO & Founder, CultureDrivers.com

Flemming giver en introduktion til, hvilke data digitalt understøttede leder- og teamudviklingsværktøjer kan bidrage med. Han viser eksempler på, hvordan dataopsamling kan anvendes til at analysere og optimere virksomhedens udviklingsaktiviteter og forandringsprocesser.

Du kan læse meget mere om NOCAs tema ‘Learning and Development’ lige her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.