Kommende Aktiviteter

Generalforsamling 2016

14. april 2016
kl. 08.00 - 09.00  

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Fremlæggelse af foreningens regnskab
4.   Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5.   Indkomne forslag
6.   Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
8.  Valg af revisor
9.  Eventuelt 

Kommentarer til dagsordenen:

Pkt. 6:
Bestyrelsen foreslår at indmeldelsesgebyret på 25.000 kr. fastholdes men at kontingentet forhøjes med 10% til 33.000 kr.
NOCA er i vækst og for at finansiere denne vækst er sekretariatet nødt til at prioritere endog meget tid til hvervning af nye medlemmer og NOCA er på nuværende tidspunkt i sin udvikling afhængig at et stort antal nye medlemmer hvert år, da indmeldelsesgebyret indgår som en væsentlig parameter i finansieringen af den løbende drift.
Den foreslåede kontingentforhøjelse skal:
• dæmpe afhængigheden af at skulle vokse væsentligt hvert år og dermed sikre maksimal opmærksomhed på NOCAs eksisterende medlemmer
• øge muligheden for udvikling og gennemførelse af nye aktiviteter
• skabe mulighed for gennemførelse af endog bekostelige aktiviteter, hvis det gavner NOCAs medlemmer (f.eks. honorar til dyre indlægsholdere)
• bidrage til finansiering af stadig større udgifter ved gennemførelse af møder.

NOCA har i dag et velkørende sekretariat med tre fastansatte medarbejdere. Udbuddet af aktiviteter har aldrig været større, men dette kan blive endnu bedre med en øget fokusering på eksisterende medlemmer.

Med denne forhøjelse af kontingentet vil kontingentet igen ligge fast en årrække.

Pkt. 7
Bestyrelsen har besluttet, at man som bestyrelsesmedlem højest kan sidde i tre perioder á to år. I forbindelse med dette års Generalforsamling udtræder Knud Nørbo, Jyske Bank, derfor af bestyrelsen.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

• Thomas Kolber, Københavns Lufthavne
• Mette Aagaard Hertz, Novo Nordisk
• Anne Bisbjerg Lee, Grundfos (Formand for bestyrelsen)

De er alle villige til genvalg og bestyrelsen indstiller at alle tre genvælges samt at Pia Irene Andreasen, HR Direktør i PFA, der hidtil har været suppleant, indvælges i Bestyrelsen.

Hvor og Hvornår
D. 14 april 2016
Kl 08.00 – 09.00
(Generalforsamlingen afholdes umiddelbart inden NOCAs Årsdag)

Fiolstræde 44, 2 sal.
1171 København K
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.