Kommende Aktiviteter

Generalforsamling 2017

26. april 2017
kl. 08.00 - 09.00  

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Forslag til ændring af vedtægterne
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Vedlagt følger i henhold til vedtægterne NOCAs Årsrapport for 2016, budget for 2017 og Forslag til ændring af vedtægterne.

Kommentarer til dagsordenen:


Pkt. 5:

Vedhæftet følger NOCAs vedtægter med foreslåede ændringer. De bestemmelser, der foreslås ændret, er medtaget to gange – først den nuværende ordlyd, dernæst den ændrede udgave med ændringerne tydeligt markeret med gult.

De to vigtigste ændringer er at bestyrelsen fremover består af 8 personer, som hver kan sidde i bestyrelsen i tre valgperioder. Dermed indføres, den bestyrelsesbeslutning, der har været gældende de seneste 3 år i vedtægter.

Dernæst er tegningsreglen ændret, således at den nu afspejler, at NOCA i dag drives af et professionelt sekretariat, der kan tegne sammen med enten formanden eller næstformanden. Som det er i dag skal formanden altid underskrive og dette er ikke hensigtsmæssigt i driften af NOCA.

De resterende ændringer er først og fremmest en opdatering af vedtægterne til at afspejle den faktiske virkelighed.

 

Pkt. 7 

Bestyrelsen foreslå uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.

 

Pkt. 8 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg og villige til genvalg:

Henriette Frandsen-Melau, Danske Bank 

Louise Gade, VIA UC

Jan Molin, CBS (Næstformand)

Carsten Søgaard er fratrådt sin stilling i Region Syddanmark og udtræder derfor af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til valg til bestyrelsen Mariane Therkelsen, Direktør, Region Nordjylland, som vil være kendt af mange i NOCA for sin aktive deltagelse i NOCAs arrangementer.

Som suppleant foreslår bestyrelsen valg af Bente Høyer, HR Chef, Sygehus Lillebælt, som også vil være kendt af mange for sin aktive deltagelse i NOCA. Kenneth Mølgaard-Pedersen, Global Head of Executive Search, Talent Management, Learning & Development, Vestas, fortsætter som suppleant.

Hvis du selv er forhindret i at deltage, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på Generalforsamlingen. På Generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed én stemme.

Såfremt du har forslag til drøftelse på Generalforsamlingen under pkt. 6 skal disse ifølge vedtægterne være indsendt senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

 

Hvor og Hvornår
D.  26 april 2017
Kl 08.00 – 09.00
(Generalforsamlingen afholdes umiddelbart inden NOCAs Årsdag)

Fiolstræde 44
1171 København K

 
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.