Kommende Aktiviteter

Generalforsamling 2020 – Online

22. april 2020
kl. 08.00 - 08.50  

NOCAs generalforsamling bliver afholdt d.  22. april 2020 kl. 08.00.
Generalforsamlingen finder sted online af hensyn til COVID-19 foranstaltninger.

Af samme grund har vi udskudt NOCAs Årsdag til d. 7. oktober. Efter tilmelding vil du en uge før generalforsamlingen modtage link til online-mødet.

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Hvis du selv er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvis du har forslag til drøftelse på generalforsamlingen, under pkt. 5, skal disse ifølge vedtægterne være indsendt senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

NOCAs årsrapport for 2019 og budget for 2020 kan i henhold til vedtægterne læses her:

NOCAs Budget 2020 >

NOCAs Regnskab 2019 >

 

 

Kommentarer til dagsordenen

 

Pkt. 5
Bestyrelsen foreslår følgende præcisering af vedtægterne:

 • §6. stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden for en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig blandt de valgte suppleanter. Når suppleanter træder ind bestyrelsen, regnes deres valgperiode fra den først kommende generalforsamling.

Argumentation: Præcisering er nødvendigt for at tydeliggøre og skabe transparens om, hvornår et bestyrelsesmedlems valgperiode begynder og dermed hvornår vedkommende igen er på valg.

Pkt. 6

Bestyrelsen foreslår indmeldelsesgebyret holdes uændret og at kontingent øges med kr. 2.000 til kr. 34.500 fra næste år.

Argumentation: Kontingentet er ikke blevet reguleret i mere end 3 år og reguleringen svarer til omkostningsudviklingen i Danmark. Reguleringen skal modsvare stigende udgifter til et generelt stigende aktivitetsniveau til bl.a. transport, forplejning og lokaler.

Pkt. 7

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

 • Anne Bisbjerg Lee (Formand), Novozymes – genopstiller ikke (har siddet 3 valgperioder)
 • Henrik Ryberg (Næstformand), Forsvarsakademiet, modtager genvalg (3. valgperiode)
 • Pia Irene Andreasen, PFA Pension, modtager genvalg (3. valgperiode)
 • Alice Larsen, Chr. Hansen (1. valgperiode)

Bestyrelsen foreslår valg/genvalg af fire ovenstående kandidater.

 

Som suppleant foreslår bestyrelsen valg af:

 • Pierre Berkmann, GN Store Nord
 • Bård Grande, ATP
 • Thomas Molin, Københavns Universitet
 • Bente Høyer, Sygehus LillebæltNetwork of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.