Kommende Aktiviteter

Generalforsamling 2024

23. april 2024
kl. 09.00 - 10.00  CET

Indkaldelse til generalforsamling i NOCA

Kære medlem

Du indkaldes hermed til generalforsamling i NOCA tirsdag d. 23. april 2024 kl. 09.00.

Generalforsamlingen finder sted online af hensyn til at øge tilgængeligheden for alle NOCAs medlemmer. Du vil modtage mødelinket på mail senest dagen før generalforsamlingen.   

Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 

1.  Valg af dirigent  

2.  Bestyrelsens beretning  

3.  Fremlæggelse af foreningens regnskab  

4.  Fremlæggelse af foreningens budget til orientering 

5.  Indkomne forslag  

6.  Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab  

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse  

8.  Valg af revisor  

9.  Eventuelt  

 

Bestyrelsens beretning kan hentes på NOCAs webside 1 time før generalforsamlingen på dette link: Årsberetning – NOCA – Netværket for HR professionelle og Executives.

NOCAs årsrapport for 2023 og budget for 2024 kan i henhold til vedtægterne læses her.

NOCAs Budget 2024

NOCAs Årsrapport 2023

Hvis du selv er forhindret i at deltage, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på generalforsamlingen. Hver medlemsvirksomhed indmeldt per 1. januar 2024 har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Kommentarer til dagsordenen 

Pkt. 5 Indkomne forslag

Medlemsforslag skal indsendes indtil 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen vil indsendte forslag blive udsendt til medlemmerne.

Pkt. 6 Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab 

Bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyret holdes uændret i 2025. Bestyrelsen foreslår en forøgelse af kontingentet i 2025. Forslag til nyt kontingent:

<1.000 medarbejdere: 36.500 kr.

1.000-5.000 medarbejdere: 45.000 kr.

>5.000 medarbejdere: 55.000 kr.

Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse 

Vi vil gerne takke bestyrelsesmedlem Elisabeth Milton, Falck, for hendes store bidrag til foreningen. Elisabeth udtræder jf. foreningens vedtægter af bestyrelsen, da hun fratræder en medlemsvirksomhed. Suppleant Christian Lauritzen, ISS Danmark, overtager Elisabeth’s plads i bestyrelsen. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen 

Indtrådt 

På genvalg år  

Udtræder senest år 

Louise Sylvest, Bestseller 

2020 

2024 

2026 – på valg i år 

Alice Larsen, Novonesis 

2020 

2024 

2026 – på valg i år 

Jacob Rye, FLSmidth 

2022 

2024

2028 – på valg i år 

Thomas Molin, Københavns Uni. 

2022 

2024 

2028 – på valg i år 

Bestyrelsen foreslår genvalg samt valg af ovenstående kandidater. 

Valg af suppleanter: 

Følgende suppleanter er på valg og opstiller: 

Kandidater til suppleant 

Trine Ahrenkiel, EVP, Nykredit 

Dorthe Rønnau, SVP, Coloplast 

Ask Agger, CEO, Workz 

Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet 

 

Bestyrelsen foreslår valg af ovenstående kandidater. 
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.