Kommende Aktiviteter

NOCAs Generalforsamling 2021

22. april 2021
kl. 09.00 - 09.50  

NOCAs generalforsamling bliver afholdt d.  22. april 2021 kl. 09.00.
Generalforsamlingen finder sted online af hensyn til COVID-19 foranstaltninger.

Efter tilmelding vil du en uge før generalforsamlingen modtage link til online-mødet.

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Hvis du selv er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvis du har forslag til drøftelse på generalforsamlingen, under pkt. 5, skal disse ifølge vedtægterne være indsendt senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

NOCAs årsrapport for 2020 og budget for 2021 kan i henhold til vedtægterne læses her:

NOCAs Regnskab 2020 >

NOCAs Budget 2021 >

Kommentarer til dagsordenen

Pkt. 6

Bestyrelsen foreslår Indmeldelsesgebyret og kontingent holdes uændret i 2022.

Pkt. 7

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt

På genvalg år

Udtræder senest år

Anne Lindholm Behnk

2017

2021

2023

Mariane Therkelsen

2017

2021

2023

Mads Junget Madsen

2018

2021

2024

Pia Bramming

2019

2021

2025

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af fire ovenstående kandidater.

 

Som suppleanter foreslår bestyrelsen genvalg af:

  • Jacob Rye, Head of Group HR, FLSmidthNetwork of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.