Kommende Aktiviteter

NOCAs Generalforsamling 2021

22. april 2021
kl. 09.00 - 09.50  

NOCAs generalforsamling bliver afholdt d.  22. april 2021 kl. 09.00.
Generalforsamlingen finder sted online af hensyn til COVID-19 foranstaltninger.

Efter tilmelding vil du en uge før generalforsamlingen modtage link til online-mødet.

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Hvis du selv er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvis du har forslag til drøftelse på generalforsamlingen, under pkt. 5, skal disse ifølge vedtægterne være indsendt senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.