Kommende Aktiviteter

HRs rolle i krisestyring

30. oktober 2019
kl. 13.00 - 16.00  

HRs rolle i krisestyring - NOCASvindel, arbejdsulykker, cybercrime, whistleblowers og shitstorms påvirker din organisation og medarbejdere og kan medføre katastrofale konsekvenser for driften, rentabiliteten og omdømmet.

Krisesituationer forekommer med andre ord til enhver tid, og udfordringen med at identificere, forebygge og styre disse hændelser er derfor blevet en væsentlig bekymring for mange organisationer.

HRs rolle i krisestyring:

HR-funktionen har i disse situationer en afgørende rolle, ikke kun i beskyttelsen af ​​de berørte medarbejderes velfærd og sikkerhed, men også for at understøtte organisatorisk effektivitet og eksekvering.

Hvorfor? Den enkle og indlysende årsag er, at der altid er menneskelige aspekter i en krise, da folk sandsynligvis vil blive skadet fysisk og / eller psykologisk. Desværre er en af ​​de kritiske fejl i krisestyringsplanlægningen den stærke tendens til at fokusere opmærksomheden og indsatsen på at styrke systemer, operationer, infrastruktur og PR, hvor HR ofte er så langt nede på listen, at det helt glemmes.

Men organisationerne bør ikke vente på at krisen indtræffer for at erkende, hvor uforberedt de og deres medarbejdere er. Det manglende fokus på HRs rolle i krisestyring er et alvorligt problem, da organisationer er nødt til at lægge større vægt på effekten af ​​kritiske hændelser på deres medarbejdere, deres familier og organisationens produktivitet. Effektiv HR-krisestyring er central for virksomhedens overlevelse og genopretning og kræver velforberedte og motiverede medarbejdere.

Hvis ikke en effektiv krisestyring er på plads vil effekterne være voldsomme.

Effekter af ineffektiv krisestyring:

 1. Effekt på individerne
  1. Fysiske skader, der kan give handicap og / eller dødsfald
  2. Psykisk trauma, som kan påvirke personlighed og værdier
 2. Effekt på organisationen
  1. Tab af kernemedarbejdere og intellektuel viden
  2. Fravær og høj personaleomsætning
  3. Dårligere præsterende medarbejdere på grund af traumer, lav moral og motivation
  4. Stigende omkostninger til sundhedsordninger
  5. Sagsanlæg og retssager
  6. Negativ omtale af organisationen, topledelsen og et beskadiget omdømme

Oplægsholder – Deloitte:

På mødet vil Søren Friis Larsen, Senior Manager fra Deloittes Risk Advisory team, give os indblik i, hvordan vi i HR forbereder os på kriser, styrer krisen når den står på og efterbehandler skadevirkningerne af krisen. På mødet vil vi afprøve krisestyring i en simuleringsøvelse, der giver førstehåndskendskab til de dilemmaer og udfordringer, man står over for i en krisesituation.

Virksomhedscase – FTF:

FTFFunktionærernes og Tjenestemændenes Fællesrådvar en dansk hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. FTF ophørte i 2018. I april 2018 godkendte FTF og LO at stifte en ny, fælles hovedorganisation – Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

I 2016 var Luisa Gorgone HR-chef i FTF og en aktiv del af krisestyringsgruppen, på en krise som påvirkede alle tre centrale niveauer i organisationen:

 1. Politiske og bestyrelsesniveau
 2. Topledelsen/Chefgruppe niveau
 3. Medarbejdere niveau

Luisa vil fortælle hvordan HR aktivt skal søge sin rolle i krisestyring. Efter et påbud fra Arbejdstilsynet arbejdede hun med organisationen i mere end et år på at rette op på og håndtere alle de effekter, som en krise giver i en organisation som for eksempel øget mediebevågenhed og øget usikkerhed blandt ledere og medarbejdere. Resultatet blev en kæmpe kulturforandring, hvor identitetskrise, magt og afmagt satte alle følelser i spil.

Luisa vil desuden dele sine læringen om at fokusere på de organisatoriske problemer, idet det er vanskeligt at håndtere individuelle problemer i en krisestyring. I denne konkrete sag var HRs rolle afgørende for at organisationen kom igennem krisen på en måde, som forhindrede handlingslammelse og mistænkeliggørelse af enkelt individer.

Tag med og få svar!

Deltagerne på arrangementet vil blive inviteret ind til at diskutere og bidrage til løsningen af eksempelvis:

 • Hvordan håndterer medarbejderne den potentielt dårlige omtale om deres arbejdsplads?
 • Hvordan sikrer man, at medarbejderne forbliver virksomhedens ambassadører indadtil/udadtil?
 • Hvad gør man ift. potentielt tab af kunder
 • Hvordan opretholder en organisation deres position på markedet efter en krise?
 • Skal man have en risiko- og krisehåndteringsstrategi?
 • Kan en krise vendes til noget positivt om organisationen på baggrund af, hvordan vi håndterer situationen?

 

Interesserer du dig for “Organisational Development and Design”? Læs mere om temaet her.

Du kan se alle NOCAs kommende aktiviteter lige her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.