Kommende Aktiviteter

Matrix – Glæder og Udfordringer

27. august 2015
kl. 14.00 - 17.00  

D. 27. august vil vi hos Arla Foods se nærmere på de glæder og udfordringer der er ved matrixorganisationen. Frans Bévort, PhD, Adjunkt fra CBS vil deltage på dagen og fortælle os om de fordele og ulemper der er ved matrixorganisationer, set fra et forskningsperspektiv. Thomas Schou Høj fra Arla vil præsentere os for Arlas flerdimensionelle matrix og matrixorganisationen fra et praksisperspektiv.

Store virksomheder og organisationer er komplekse. Med tiltagende globalisering, kunder og leverandører, der agerer globalt, udnyttelsen af ny teknologi og meget andet er kompleksiteten ikke blevet mindre. Organisationens prioriteter ændrer sig oftere og medarbejdere arbejder i højere grad sammen over store afstande i projekter og virtuelle teams. Mange virksomheder har indført en form for matrixorganisering for at imødegå den øgede kompleksitet.
Men hvad er den Matrixorganisation for en størrelse? Hvorfor har vi den og hvad får vi ud af den?
Det er et tema vi gerne vil tage op i temamøderækken for Organisationsdesign og –udvikling. Emnet er så stort og spændende at vi gerne vil dykke ned i matrixorganisationen. På dette møde vil vi fokusere på de grundlæggende elementer, set både fra forskningens verden og fra virksomhedernes synspunkt.

Forskningsperspektiv:

Organisationer fungerer ofte ikke på den måde som vi forventer. Vores ideal-billede af god organisation afspejler klassiske bureaukratiske dyder som fx klare mandater og kommandoveje, gennemsigtige ansvars- og rollefordelinger samt handlekraftige topledelser. Men virkelighedens krav er så komplekse, at den ’perfekte organisation’ ikke kan rumme dem og derfor opstår organisationsformer, der søger at håndtere dem: fx matrix-organisationer, netværksorganisationer mv. I andre organisationer er man født med en langt mere kompleks og decentral organisering, som fx i professionelle rådgivningsvirksomheder. Hvad kan vi lære af den type organisation og forsøg på at blande ekstrem decentralisering med en stigende grad af central styring? Det er afsættet for Frans Bévort’s oplæg.
Frans Bévort er PhD, Adjunkt er fra institut for organisation, CBS og har mange års erfaring som konsulent og leder indenfor HRM og ledelse i toneangivende danske organisationer.

Arla Case

Arla Foods forfølger i disse år en ambitiøs vækststrategi, som bl.a. indebærer en stærkere tilstedeværelse på nye markeder. Eksekvering af strategien kræver, at mælk og slut-produkter flyttes over større afstande, hvilket indebærer en øget kompleksitet internt i organisationen. Casen vil belyse de udfordringer og løsninger, som Arla har gjort ved at blive en mere global organisation med flerdimensionel matrixorganisation.

Inden mødet vil vi fremsende forskningsartikler omkring matrixorganisationen, så vi kvalificerer både indlæg og debatter på dagens møde.

Hvornår og Hvor?
D. 27. august
Kl 14.00 – 17.00

Arla foods
Sluseholmen 8
2450 København SV

Lær mere her om ‘Organisational Development and Design‘!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.