Kommende Aktiviteter

Performance Management – og alternativerne

26. april 2016
kl. 10.00 - 14.00  

D. 26. april mødes vi hos PFA, hvor vi vil se nærmere på alternativer til Performance Management. Dagens indlægsholdere vil hhv. komme fra PFA og Forsvarsakademiet.

PFA:
PFA har arbejdet med performance management som strategisk pejlemærke i en årrække, men i forbindelse med udrulningen af en ny koncernstrategi ønskede ledelsen at styrke performance management kulturen yderligere. PFA vil gennemgå de refleksioner, de har haft i forbindelse med et nyt performance management set up, og hvilke udfordringer, de har mødt på vejen.
Torben Schmidt, HR Business Partner, PFA

Forsvarsakademiet:
Den seneste forskning i Mål- og resultatbaseret styring, peger på, at hvis det skal virke skal der være en god balance imellem tildelte mål og lokal ledelses autonomi til at håndtere de stillede mål. En forståelse som kalder på et militært princip omkring opgavestyring og ikke detailstyring. Det militære begreb hedder Mission Command som tager sit afsæt i det oprindelige tyske begreb Auftragtaktik. En tilgang som har vundet stadig større indpas også i det civile, hvor man erkender at man ikke har brug for flere detaljer, men snarere en klarere retning. Den tænkning omkring ledelse efter hensigt vil Stig Brynel introducere og diskutere med henblik på dens muligheder for at kvalificere eksekveringen af PFM.
Stig Brynel, Major, MA Public Administration, Institut for ledelse og organisation, Forsvarsakademiet

 

Hvor og Hvornår?
Tirsdag d. 26. april 2016
Kl. 10.00 – 14.00

PFA
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

 

Vil du lære mere om NOCAs tema ‘Organisational Development and Design‘?
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.