Kommende Aktiviteter

Performance Management – en kritisk tilgang

15. januar 2016
kl. 10.00 - 14.00  

Den 15. januar mødes vi hos FLSmidth hvor både FLSmidth og Deloitte vil præsentere os for deres kritisk tilgang til Performance Management.

FLSmidth


FLSmidth har i løbet af de sidste 5 år arbejdet med at udbrede et Performance Development Review system, som er et traditionelt performance management system med fokus på mål fastsættelse og evaluering. Baseret på erfaringer med deres eget system, deres nyligt gennemførte ledertrænings forløb og den faglige debat om den manglende sammenhæng mellem performance ratings og faktisk performance er FLSmidth blevet nysgerrige på om de kan gøre det bedre.

På mødet vil vi drøfte styrker og svagheder ved traditionelle performance management systemer baseret på FLSmidths egne erfaringer. Samt et kig ind i den forskning der er tilgængelig på området. Vi vil også drøfte om der er bestemte trin man som virksomhed er nødt til at gennemgå for at skifte fra et traditionelt til et mere moderne syn på performance.
v. Elmer Mortensen, FLSmidth

Deloitte


Som det er fremgået af flere medier, går Deloitte nye veje med Performance Management. Der er tale om en ændring fra en traditionel bagudrettet ”mål & opgørelse”s tilgang med rating og kalibrering, til en fremadrettet tilgang med hovedtemaerne: Forstå, gro og anerkend performance.

Der er flere årsager til denne udvikling. Blandt andet en vurdering af omkostningerne, et ikke uanseeligt antal timer, kombineret med usikkerhed om, om effekten af de hidtidige måder at tænke og gennemføre Performance Management på, har den ønskede effekt. Yderlig et ønske om at understøtte og drive en performance, der er udviklende i relation til at øge performance. Den nye tilgang til Performance Management er indtil videre implementeret i en række lande. I Deloitte i Danmark er de i gang med at forberede og overveje, hvad der skal sikre den bedst mulige implementering i den danske del af Deloitte.

Deloittes præsentation på mødet vil sætte fokus på indholdet af den ”nye” måde at drive Performance Management på, hvilket omfatter mere end blot check-ins. Herudover vil de dele og lægge op til en drøftelse af overvejelser omkring implementering af denne ”nye” tilgang til Performance Management – fx påvirkning på organisatoriske forhold og ikke mindst effekten på lederens rolle fremadrettet.
v. Inge Fahnøe, Deloitte

Hvor og Hvornår?

Fredag. d. 15. januar 2016
Kl. 10.00 – 14.00

FLSmidth
Vigerslev Allé 77
2500 Valby
Bygning E

Når du skal til FLSmidth – skal du køre ned af Ramsingsvej hvor du evt. også kan finde parkering. Du kan også parkere på FLSmidth parkeringspladsen for enden af Ramsingsvej / Høffdingsvej – ignorer det ”truende” skilt. Vi skal være i bygning E (lokale E-112) og vil tage imod dig i stueetagen.

 

Lær mere her om ‘Organisational Development and Design’ her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.