Kommende Aktiviteter

Performance Management

24. september 2015
kl. 10.00 - 14.00  

”Performance Management adskiller sig fra traditionel kontrol af hårde mål og resultater ved også at have fokus på at definere og måle på bløde mål for den adfærd, der skal til for at skabe resultater i organisationen, samt at prioritere de eksterne mål, der fortæller os noget om kunders og brugeres oplevelse af ydelser, services og produkter.” (Linder og Voxted 2015: 11).

Det opleves bare ikke sådan mange steder! I stedet ses Performance Management som et værktøj til detaljeret afrapportering, en forudsætning for tæt styring og kontrol der grænser til overvågning.Bagsiden er et i forhold til udbyttet uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug og bureaukrati og tab af motivation i arbejdsstyrken.

På dagen vil vi lægge op til diskussion over temaet, at på den ene side har ledelser et indlysende behov for information, hvilket ansatte som hovedregel finder selvfølgeligt og selv nødvendigt. På den anden side generere de systemer til løbende opfølgning og kontrol modstand og lægger ofte beslag på urimeligt mange ressourcer. Dette gør vi ud fra, at Performance Management er bredere end regnskabsbaserede registreringssystemer. Performance Management er også:

· Etablering af struktur og system for operationalisering af mål og feedback, ofte ved anvendelse af Balanced Score Card
· MUS-systemer med målfastsættelse og vurdering af præstationer
· Performance samtaler
· Brug af tavler for overblik. Tavlemøder med medarbejdere omkring mål, resultater og forbedringer
· Brug af metoder og værktøjer fra Lean for arbejdet med øget kundeværdi og slankere processer
· Teamprofiler
· Social Kapital
· Kobling af performance og løn

For at kunne udarbejde et design for egen organisations Performance Management, kan det anbefales at have overvejelser og drøftelser omkring formålet med Performance Management i egen organisation. Det er med baggrund i formål og design for egen organisations Performance Management, at der kan implementeres operationelle værktøjer og metoder, som skal lede til indfrielse af organisationens mål.

Dagens indlægsholdere:


Søren Voxted
. Ph.d. og cand.merc. i personaleledelse og arbejdsmarkedsforhold. Er ansat som lektor ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet. Søren har udgivet en række bøger og artikler inden for ledelse, organisationsudvikling og innovation.
Jens Linder. Chefkonsulent ved LedelsesAkademiet Lillebælt. Jens har arbejdet med definering af formål, design og værktøjer for Performance Management i en række organisationer. Derudover har Jens bl.a. været Uddannelseschef i TV2 og han er forfatter til flere bøger omkring ledelse.

I 2015 har Søren og Jens udgivet bogen ”Performance Management – moderne ledelse i praksis” ved Hans Reitzels forlag. I bogen anlægges der overordnede betragtninger på formål og mål med Performance Management og der introduceres til en række praktiske værktøjer og metoder til brug i forbindelse med ledelse af Performance Management. Bogen fungerer som lærebog ved lederuddannelserne.

Program
10.00 Velkommen ved SDU og NOCA
10.15 Hvad er Performance Management – og hvad er det ikke? v. Jens Linder
11.00 PM in use. Hvad siger forskningen? v. Søren Voxsted
12.00 Frokost
12.30 Perspektiver på fremtiden for PM.
Design, struktur, roller og kompetencer.
Barrierer, dilemmaer, muligheder.
13.45. Afrunding og opsamling.
14.00 Tak for i dag

Hvornår og Hvor?
D. 24. september 2015
Kl. 10.00 – 14.00

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Lokale “Kuben”

Ankommer man i bil benyttes indgang S (parkering P7). Lokalet ligger lige til højre, når man er kommet ind ved indgang S.
Ankommer man med bus, benyttes hovedindgangen.
Se link med angivelse af indgange og parkering: http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=8907&pid=ku-9999

 

Klik her for at lære mere om ‘Organisational development and Design‘!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.