Kommende Aktiviteter

HRs rolle når paradigmeskift er vejen frem

Mødet er udelukkende for medlemmer af funktionsgruppen Executive HR – personer med det strategiske ansvar for HR

Sundhedssektoren er en sektor, som de færreste har en dybere viden om, men alle har en mening om. De fleste, der har beskæftiget sig med ledelse har meninger om, hvad der skal til for at få mere velfungerende hospitaler og nogen mener, at der skal såkaldt ”professionelle” bestyrelser til for at skabe de nødvendige ændringer og resultater i denne sektor.

Men er det hele så enkelt?

På dette spændende møde i Executive HR sætter vi fokus på de omfattende ændringer, som sundhedssektoren står overfor og løbende gennemgår, de foreløbige erfaringer med at skabe forandringer og udviklingen hen mod og på den anden side af superhospitaler og nye vilkår for drift af hospitaler.

Proportionen er at Sundhedssektoren bruger over 10% af BNP svarende til over 100 mia. kr. Vi har igangsat sygehusbyggerier til over 50 mia. kr. Antal ansatte er i alt 140.000, heraf ca. 5.000 ledere. En medicinsk afdeling på et sygehus svarer til en mellemstor privat virksomhed. Der tilføres ikke flere penge fra staten i årene der kommer, og samtidig med at medicin bliver markant dyrere, behandlingsmetoderne bedre og dyrere, populationen ældre og mere behandlingskrævende, kalder det på et stort paradigmeskift som gør HR opgaven i sundhedsvæsnet til en af de mest spændende og komplekse der findes.

Kommuner, praktiserende læger og regionerne er patienternes og borgernes (pårørendes) omdrejningspunkt. Vi overgår til rammestyring, hvorunder alt skal kunne klares. Det kalder på patientinvolvering, behandling i eget hjem, ny IT anvendelse i behandlingen, en ny kvalitetsdagsorden, nye tværgående måder for de ansatte at tænke og arbejde på og nye ledelsesparadigmer. Det sætter organisationerne og samarbejdet under stort pres, samtidigt med at sygehusbyggerierne betyder indflytning i helt nye, anderledes og mindre rammer end tidligere.

Hvad skal HR gøre?

HR skal sammen med driften og stabene kunne spille ind i realiseringen af disse dagsordener. Det kalder på stor forståelse for konteksten og stor HR-viden indenfor organisationsudvikling, ledelse, samarbejde, arbejdsmiljø, innovation og kvalitet. Det kalder også på stærke evner til relations skabelse i et fagprofessionelt miljø, som ikke altid husker at invitere HR og andre stabe med ind i ”udviklings- og maskinrummet”

På mødet vil HR Direktør Carsten Søgaard, Region Syddanmark, Direktør Peder Jest fra Odense Universitetshospital og HR Chef Jacob Jacobsen fra Region Nordjylland vil præsentere de udfordringer som sektoren står midt i samt lægge op til diskussion med og mellem deltagerne om hvilken rolle HR skal spille i denne transformation. Nogle har troet, at man kunne organisere sig ud af disse udfordringer, men kan man det eller kræver det en mere procesorienteret tilgang for at ændre de paradigmer, der i dag styrer sektoren? De fleste er enige om, at denne udfordring mere end noget andet kalder på de kompetencer som HR besidder – men hvilke og hvordan bliver HR bedst en del af denne proces?
Kom og bland dig i dialogen og styrk din indsigt i denne sektor. Mange af de temaer, vi vil drøfte, er sikkert også relevante i din verden.

Hvornår?
D. 2. september 2015
Kl. 11:00 – 16:00

Hvor?
Odense Universitetshospital, Patienthotellet
Sdr. Boulevard 29, Indgang 1
5000 Odense C
Mødelokale 8. sal Syd
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.