Kommende Aktiviteter

Hvad skal HR kunne i fremtiden?

01. oktober 2018
kl. 14.00 - 18.00  

Kun for Executive HR gruppen – Hvordan ser HR i fremtiden ud?
______________________________

Trends, udfordringer og muligheder for HR direktøren

Hvad skal HR kunne i fremtiden?

En af HR Direktørens kerneopgaver er at udvikle egen organisation, således at medarbejderne kan spille ind med relevante kompetencer – nu og i fremtiden. Som forandringstakten i virksomheden stiger, øges også forventningen til, at HR kan omstille sig hurtigt og fortsat levere med et højt niveau af professionalisme. Men det kan være sin sag at bygge robuste kompetencer i HR, når trenden skifter fra i går at være ”Big Data” til i dag at være ”Digitalisering” og ”Agilitet” og til i morgen måske noget helt andet.

Som global HR Direktør i Novozymes lever Anne Bisbjerg Lee med den udfordring hver dag. Selvom hun ikke påstår at have fundet den gyldne nøgle, har hun gennem sine 2 år på posten arbejdet målrettet på at komme tættere på at finde nogle svar på spørgsmåle om, hvad Novozymes HR funktion skal kunne i fremtiden, og hvordan HR ledelse og organisation spiller bedst muligt sammen for at levere det. Samtidig er hun meget nysgerrig på, hvordan andre HR Direktører forholder sig til udfordringen, og håber på inspiration til den videre rejse.

På mødet vil Anne give bolden op til diskussion og gensidig inspiration med et oplæg om Novozymes HR-rejse gennem de sidste 2 år med særligt fokus på de erfaringer og refleksioner, det har givet anledning til i forhold til at sætte og udvikle et hold, som så vidt muligt kan gribe fremtidens kompetencebehov. Efter oplægget vil der være sat god tid af til spørgsmål og kollegial sparring, hvor deltagerne opfordres til at bidrage med egne erfaringer og udfordringer.

Executive HR gruppen er en stærk og erfaren gruppe, hvor der er gode muligheder for at dele både tvivl og de mere sensitive overvejelser i HR Direktør jobbet. For at sikre en dyb og nærværende dialog er deltagerantallet derfor begrænset til max. 16 personer.

“Executive HR” er udelukkende for ledere i virksomhedens HR funktion – kun én deltager fra hver medlemsvirksomhed kan indgå i denne gruppe.

Formålet med gruppen er at skabe et forum, hvor der er mulighed for videndeling, inspiration og dialog omkring udfordringerne indenfor HR strategi og samspil i forretningsudviklingen. Møderne i gruppen karakteriseret af nærvær, liv og engagement. Det medvirker, at gruppen udover den faglige dialog, danner basis for dialoger om strategiske, ledelsesmæssige, og de personlige udfordringer i gennemførelsen af jobbet, som den øverste ansvarlige for virksomhedens HR funktion.

Læs mere her omkring ‘Learning and Development‘.
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.