Kommende Aktiviteter

Kontrol og tillid – når performance skal optimeres

28. januar 2015
kl. 10.00 - 15.00  

Kun for medlemmer af funktionsgruppen Strategisk HR 

Idag handler det om performance optimering! Kravene til at drive forretning og skabe resultatet stiger hele tiden. Konkurrencen på markedet, digitaliseringen, myndighedsregulering, aktionærforventninger, kundeforventninger og medarbejderforventninger er alle på en eller anden måde med til at kravene øges. Vi sætter mere og mere ambitiøse mål. Og opbygger store Business Intelligence systemer og funktioner, så vi kan måle og følge op på om kursen og fremdriften er den rigtige.

På dette møde sætter vi fokus på, hvordan HR kan medvirke til at virksomhedens performance forbedres med de ressourcer, der allerede findes i virksomheden eller kan skaffes lokalt. På mødet vil Michael Kiaby, der er HR Direktør i Coloplast, Ask Agger, der er Direktør for Workz og Ditte Marstrand Wulf, der indtil for nylig var HR Direktør i Royal Sun Alliance/ Codan fra hvert sit ståsted give deres input til en spændende dialog. dene vil handle om, hvordan HR kan initiere, forme og facilitere de nødvendige processer i virksomheden, der kan øge performance fra den enkelte såvel som samlet. I disse processer skjuler sig blandt andet, hvordan medarbejdere og ledere interagerer i spændingsfeltet mellem kontrol og tillid. Som det fremgår, er der ikke tale om kontrol eller tillid, for det er et misforstået dilemma…

Der er tale om, at kontrol og tillid er et reelt dilemma. Og det er balancen mellem disse begreber, det er interessant at fokusere på.

Ask Agger skriver i sit oplæg:

Har du fået din bonus? Den amerikanske tradition for Performance Management, præstationsledelse, sætter i dag dagsordenen i flere og flere private og offentlige organisationer. Mange steder bruges tilgangen ud fra en antagelse om, at medarbejderne yder mere, hvis de konkurrerer med hinanden.

Præstationsledelse forudsætter bl.a. at medarbejdernes præstationer på udvalgte områder måles løbende. Dem der klare sig bedst belønnes med bonus, mens taberne må rette op eller begynde at lede efter et andet job. 

I 2013 havde jeg fornøjelsen af at spille ”forsvarer” i et iscenesat retsdrama, der som en alternativ debatform satte fokus på Performance Management i forbindelse med årsmødet i NOCA. Under ”retssagen” havde vi en række garvede professionelle i vidnestolen, og selv om jeg var beskikket til at forsvare traditionel performance management med næb og klør, stod det hurtigt klart, at der i den grad er behov for at gøre op med vanetænkningen på området.

Ditte Marstrand Wulf skriver i sit oplæg:

Jeg har i min tid som HR Direktør i forskellige virksomheder arbejdet med implementering og drift af Performance Management i forskellige former. Og den erfaring og viden jeg har opbygget på området har givet mig ikke bare en god indsigt, men også stærke holdninger til dette område. For skal man arbejde med Performance Management, skal man gøre det af de rigtige grunde og på den rigtige måde, så resultatet ikke bare er en større lønsum. Men tillige en samlet bedre performance for virksomheden og selvfølgelig også for den enkelte.

På mødet vil Ditte dele nogle af de muligheder og faldgrupper, der ligger i at arbejde med Performance Management og dermed de overvejelser, hun mener, er nødvendige elementer i denne beslutningsproces. 

Michael Kiaby skriver i sit oplæg:

Den udfordring vi har identificeret er hvordan HR kan hjælpe virksomheden med at få mere performance ud af de ressourcer, de har. For at virksomheden kan nå de strategiske mål, er det til stadighed nødvendigt at optimere organisationens performance. Performance er en funktion af både kvalitative og kvantitative ressourcer.

Det er derfor vigtigt, at HR konstant har øjet rettet mod om organisationen er i stand til at møde såvel de nuværende som de kommende krav til virksomheden. Ligesom HR bør hjælpe organisationens ledere med at sikre både fokus på og ledelse af optimering af performance. Vi tænker at udfordringen er forskellig afhængig af hvor enheden er i sin udvikling – nyt land versus moden.

På mødet vi Michael fortælle om, hvordan HR i Coloplast støtter organisationen på dette område, samt diskutere, hvordan dette kan gøres endnu bedre. Herunder drøfte hvordan vi kan måle performance på både HR og organisationen.

Kom og vær med til en rigtig spændende dialog om Tillid og Kontrol i forbindelse med performance optimering.

Program

10.00 Velkommen og præsentation v/ Per Geisler Hansen.
10.45 Præstationsledelse giver tvivlsom bonus v/ Ask Agger, Workz.
11.15  Nødvendige overvejelser om Performance Management v/ Ditte Marstrand Wulf.
11.45  Hvordan hjælper HR organisationen med at optimere ressourcerne – og hvad gør HR selv? V/ Michael Kiaby.
12.15 Frokost.
13.00 Dialog i grupper: Hvad gør vi selv i egne virksomheder og hvordan kan vi bedst hjælpe Coloplast videre i deres proces?
14.00 Dialog i plenum.
14.45 Opsamling og læringspunkter.

Hvornår:
Onsdag den 28. januar
kl. 10.00 til 15.00.

Hvor:
NOCA
Fiolstræde 44
1171 København K.

Læs mere her om ‘Organisational Development and Design‘.
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.