Kommende Aktiviteter

Diversitet/Mangfoldighed i Talent Management er nøglen til succes (Online)

25. februar 2021
kl. 13.00 - 15.00  

Arbejdsmarkedet i Danmark, som i de fleste andre europæiske lande, udfordres af en kombination af vækst og stigende mangel på arbejdskraft og står derfor over for en hård kamp for at tiltrække talentfulde medarbejdere. Ny forskning fra ISS Denmark og Copenhagen Business School viser, hvordan virksomheder bør gribe chancen for at rekruttere anderledes og herigennem udfordre gængse vaner og opfattelser af den bedst kvalificerede kandidat.

Et nyt forskningsprojekt, der tager afsæt i ISS Danmark, viser nemlig, at supermangfoldighed øger well-being, driver ledelsesudvikling og tilfører nye talenter til organisationen.

Diversity - NOCA

På dette NOCA-møde vil du både få en introduktion til, hvad forskningen kan fortælle os om arbejdet med diversitet samt et praktisk indblik i, hvordan man som organisation kan arbejde med mangfoldighed.

Virksomhedscase:

Til arrangementet vil du møde ISS Danmark, som vil fortælle om deres arbejde med mangfoldige teams. Hos ISS bidrager forskellighed blandt medarbejderne – i forhold til kultur, køn, alder, uddannelse, erhvervserfaring mv. – positivt til opkvalificering og professionalisering af traditionelt ufaglært arbejde. Supermangfoldige arbejdspladser som ISS viser, at mangfoldigheden også betaler sig i ufaglærte brancher og ikke kun i videnstunge og innovationsdrevne virksomheder.

Forskningsprojektet:

Lektor Lotte Holck fra CBS udførte i 2016-2018 et stort forskningsprojekt sammen med virksomheden ISS Danmark. Her fulgte hun over 30 teams. Hendes fund peger på at:

  1. Mangfoldige teams skaber større medarbejdertrivsel
  2. Mangfoldige teams styrker ledelseskompetencen
  3. Mangfoldige teams har positiv indflydelse på bundlinjen

Så hvordan opnår vi supermangfoldige teams?

Til dette NOCA-arrangement vil du møde forsker, Lotte Holck, som vil introducere os for sit arbejde med inklusion og supermangfoldighed. Lotte vil føre os igennem, hvordan man som organisation kan arbejde med en mere inkluderende tilgang til talentledelse for at tiltrække og fastholde de kvalificerede medarbejdere, hvilket også vil bidrage til at professionalisere service og styrke pipelinen for efterfølgere til fordel for fortjeneste og forretning.

Lotte Holck - NOCA

Lotte Holck, ph.d. og lektor, Copenhagen Business School

Lotte underviser blandt andet på kandidatuddannelsen i Human Resource Management. Hun forsker i mangfoldighed, inklusion og ledelse af mangfoldige teams i et organisationsteoretisk perspektiv. Lotte trækker dertil på 15 års erhvervserfaring med arbejdsmarkedsrettet integration og mangfoldighedsledelse i offentlige og private virksomheder.

Maria Hamm - NOCA

Maria Hamm, Head of Talent, Development & HSE, ISS Danmark

Maria har mere end 20 års ledelseserfaring, og hun har været hos ISS siden 2018. Maria har brugt sin baggrund i HR til at skabe bevidsthed og solidt grundlag for at udvikle medarbejdere gennem ledelsesprogrammer og på samme tid styrke fokus på at skabe en sikkerhedskultur. Tidligere har Maria haft 15 års erfaring inden for HR hos A. P. Moeller-Maersk og DHL, hvor hun også havde roller i HR, forretningsudvikling og Customer Experience. I 2013 afsluttede hun sin Executive MBA fra Henley Business School i London.

Læs meget mere om NOCAs tema ‘Talent Management’ lige her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.