Kommende Aktiviteter

Spot på udvikling af fremtidens stjerner

08. juni 2016
kl. 10.00 - 14.00  

Den 8. juni mødes vi hos COOP til en dag med fokus på talentudvikling. Et felt med mange indbyggede spørgsmål og dilemmaer, som ofte giver udfordringer i udvikling af fremtidens talent.

Hos COOP arbejdes der systematisk med talentudvikling, lige fra ledernes evne til at spotte et talent, deres evne til at afdække talentets motivation samt kortlægning af talentets parathed til næste stilling. Det sker ved at gennemføre medarbejdervurderinger, potentiale- og udviklingssamtaler og talent camps på tværs af hele koncernen. Som talent fører denne proces til en personlig begrundet udviklingsplan, der understøtter udfoldelsen af deres potentiale.

Præsentation:

Louise Dohn, Senior HR konsulent, COOP, vil på dagen præsentere os for deres talentproces og invitere til en åben dialog om de udfordringer og dilemmaer, der altid vil være, når vi med afsæt i nutiden skal designe løsninger for en ukendt fremtid. For hvordan ved vi, hvilket talent vi får brug for? Hvordan finder vi talenterne – og hvilke dilemmaer er der i denne proces? Og hvad gør vi efterfølgende med og for talenterne?

Arbejdet med udviklingen af de talenter, der endnu ikke er indtrådt på arbejdsmarkedet, rummer også spændende diskussioner.

Lotte Bro Barnkob og Caroline Krzton, Relations Managers, CBS Career Centre vil på dagen præsentere os for dele af CBS’ arbejde med talenter. På CBS gør de meget for at ruste de studerende til jobmarked og fremtidig karriere både gennem videnformidling, karriererådgivning og diverse arrangementer henover året. Det nyeste skud på stammen er ”CBS Career Academy” som er et karriereudviklingsprogram for udvalgte master studerende i et forløb på over 2 semestre. Første hold på 72 studerende afslutter deres forløb til april. Lotte og Caroline vil fortælle om programmet og evalueringerne samt åbne op for en diskussion omkring de dilemmaer og udfordringer der er i forhold til talent, uddannelsesinstitutioner og fremtidig karriere koblet til de virksomheder som efterspørger CBS’ere.

Hvad er talent?

Et spørgsmål som rejses ved dette møde er bl.a., hvilke egenskaber en god ”talentfuld” medarbejder skal have? Det er ikke nødvendigvis rene 12-taller der skaber talent, men også egenskaber såsom at være: læringsorienteret, nysgerrig, opsøgende, proaktiv, robust mm. 
Debatten vil også omhandle, hvordan uddannelsesinstitutionerne bedst muligt understøtter de behov virksomhederne har.

Deltag på dette møde om talentudvikling hos COOP, hvor vi sammen med CBS og COOP vil opleve en sand NOCA-dag, fyldt med åbenhed og dialog om konkrete udfordringer, så vi sammen bliver klogere.

Hvor og Hvornår?

8. juni 2016
Kl 10.00 – 14.00

COOP
Roskildevej 65
2620 Albertslund

 

Lær mere om ‘Talent Management’ her!
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.