Kommende Aktiviteter

Generalforsamling 2022

22. april 2022
kl. 09.00 - 10.00  CET

Indkaldelse til generalforsamling i NOCA d. 22. april 2022 kl. 09.00.   

Generalforsamlingen finder sted online af hensyn til at øge tilgængeligheden for alle NOCAs medlemmer. 

Seneste tilmelding er onsdag d. 20. april. Efter tilmelding vil du, senest 2 dage før generalforsamlingen, modtage link til online-mødet på mail. 

Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Hvis du selv er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på generalforsamlingen. Hver medlemsvirksomhed indmeldt per 1. januar 2022 har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Forslag fra medlemmer skal senest modtages 14 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 8. april 2022 på noca@noca.dk.

NOCAs årsrapport for 2021 og budget for 2022 kan i henhold til vedtægterne læses her:

NOCAs Regnskab 2021 >

NOCAs Budget 2022 >

 

Kommentarer til dagsordenen 

 
Pkt. 6 Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab 

Bestyrelsen foreslår en ændring i NOCAs kontingentstruktur, således at indmeldelsesgebyret holdes uændret og at kontingent differentieres på baggrund af organisationens antal medarbejdere i Danmark inkl. 100% danskejede datterselskaber: 

<1.000 medarbejder: 35.500 kr.

1.000-5.000 medarbejdere: 38.500 kr.

>5.000 medarbejdere: 42.000 kr.

 

Argumentation

Kontingentet har været uændret de sidste 3 år, trods en ekstrem vækst i antal brugere per medlem, hvilket giver foreningen markant større udgifter og langt større ressourcebehov. Det øgede kontingent skal bidrage til fortsat at sikre kvaliteten af NOCAs aktiviteter og understøtte implementeringen af ny teknologi til at sikre en bedre medlemsoplevelse. Den foreslåede kontingentstruktur vil tillige være mere fair, da den bedre afspejler medlemmernes værdi og brug af foreningen.

 

Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse 

Vi vil gerne takke bestyrelsesformand Henrik Ryberg, Forsvarsakademiet, og bestyrelsesmedlem Pia Irene Andreasen, PFA Pension, for deres store bidrag til foreningen. De udtræder jf. foreningens vedtægter af bestyrelsen efter tre valgperioder. 

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på genvalg og følgende suppleanter er på valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsen 
Indtrådt 
På genvalg år 
Udtræder senest år 
Louise Sylvest, Bestseller

2020 

2022

2026 

Alice Larsen, Chr. Hansen 

2020 

2022 

2026 

Suppleanter 

 

 

 

Jacob Rye, FLSmidth

opstiller 

 

Thomas Molin, KU

opstiller

 

 

 Bestyrelsen foreslår genvalg samt valg af ovenstående kandidater.   

 

Valg af suppleanter: 

Følgende suppleanter er på genvalg og opstiller: 

Suppleanter 
Indtrådt 
På genvalg år 
Udtræder senest år 
Nadia B. Koppel, Djøf

opstiller 

 

 

Elisabeth Milton, Falck

opstiller 

 

 

Janni Torp Kjærgaard, Forsvaret

opstiller 

 

 

Thomas Nagbøl Mejlgård, Semco Maritime

opstiller 

 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg samt valg af ovenstående kandidater. 

 
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.