Kommende Aktiviteter

Generalforsamling 2023

27. april 2023
kl. 09.00 - 10.00  CET

Indkaldelse til generalforsamling i NOCA

Kære medlem

Du indkaldes hermed til generalforsamling i NOCA torsdag d. 27. april 2022 kl. 09.00.  

Generalforsamlingen finder sted online af hensyn til at øge tilgængeligheden for alle NOCAs medlemmer. Du vil modtage mødelinket på mail senest dagen før generalforsamlingen.   

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 

   

1.  Valg af dirigent  

2.  Bestyrelsens beretning  

3.  Fremlæggelse af foreningens regnskab  

4.  Fremlæggelse af foreningens budget til orientering 

5.  Indkomne forslag  

6.  Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab  

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse  

8.  Valg af revisor  

9.  Eventuelt  

   

Bestyrelsens beretning kan hentes på NOCAs webside 1 time før generalforsamlingen på dette link: https://www.noca.dk/om-noca/organisation/aarsberetning/.  

 

NOCAs årsrapport for 2022 og budget for 2023 kan i henhold til vedtægterne læses her. 

NOCAs Årsrapport 2022

NOCAs Budget 2023

Hvis du selv er forhindret i at deltage, er du velkommen til at lade en kollega deltage i dit sted og varetage jeres interesser på generalforsamlingen. Hver medlemsvirksomhed indmeldt per 1. januar 2023 har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

 

Kommentarer til dagsordenen

Pkt. 5 Indkomne forslag

Der er ingen indkomne medlemsforslag.

 

Pkt. 6 Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab 

Bestyrelsen foreslår, at indmeldelsesgebyret holdes uændret i 2024. Bestyrelsen foreslår en forøgelse af kontingentet i 2024. Forslag til nyt kontingent: 

<1.000 medarbejdere: 36.000 kr. 

1.000-5.000 medarbejdere: 42.000 kr. 

>5.000 medarbejdere: 49.000 kr. 

   

Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse  

Vi vil gerne takke bestyrelsesnæstformand Mariane Terkelsen, Region Nordjylland, og bestyrelsesmedlem Anne Behnk, Aarhus Universitet, for deres store bidrag til foreningen. De udtræder jf. foreningens vedtægter af bestyrelsen efter tre valgperioder. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på genvalg, og følgende suppleanter er på valg til bestyrelsen:  

Bestyrelsen 

Indtrådt 

På genvalg år 

Udtræder senest år 

Mads Junget Madsen, Carlsberg DK 

2019  

2023  

2025  

Pia Bramming, Aarhus Universitet 

2019  

2023  

2025  

Suppleanter 

 

 

 

Elisabeth Milton, Falck 

opstiller  

-  

-  

Thomas Mejlgård, Semco Maritime 

opstiller  

-  

-  

 

Bestyrelsen foreslår genvalg samt valg af ovenstående kandidater. 

    

Valg af suppleanter: 

Følgende suppleanter er på genvalg og opstiller:  

Suppleanter 

Indtrådt 

På genvalg år 

Udtræder senest år 

Christian Lauritzen, ISS DK 

opstiller  

-  

-  

    
    

Bestyrelsen foreslår valg af ovenstående kandidater.  

 

 
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.