Kommende Aktiviteter

Årsdag 2019 – The Changing Workforce

30. april 2019
kl. 09.00 - 17.00  

NOCAs Årsdag

Arbejdsstyrken ændrer sig drastisk, og har aldrig været så varieret, som den er i dag. Der bliver arbejdet både fuldtid og deltid samt projektansat, freelance, gig og crowdsourcede arbejdstagere, der alle arbejder med forskellige indstillinger.

Noca Aarsdag the changing workforce

Arbejdstagerne ændrer hurtigt arbejdsform, og samarbejder med deres kollegaer for at udrette det bedst mulige.”Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people” – Steve Jobs.

Men hvilke konsekvenser har det, at vi konstant skal være forandringsvillige og omstillingsparate? Overbelastning, mental overbelastning og stress opstår i en tidligere alder end nogensinde før, og har vi egentlig det etiske kompas med i vores beslutninger, både som arbejdsgivere og arbejdstagere?

På NOCAs Årsdag vil der være fokus på, hvordan arbejdsstyrken ændrer sig, og hvilke betydninger det har for virksomhederne i dag og på sigt. Der vil blive diskuteret de etiske, personlige, kulturelle, faglige og de teknologiske udfordringer og muligheder, vi står over for i dag.

Starttid

Sluttid

Indlægsholder

Emne

09.0009:30
Ulrik Brix & Anne Lee
Velkomst og program
09:3010:00
Camilla Kring
Øg produktiviteten ved medarbejderes døgnrytmer. I vidensamfundet er det sund fornuft både menneskeligt og økonomisk at give mennesket arbejdstider, der matcher deres biologiske rytme. Få en indsigt i den, i Danmark, stort set ukendte videnskab ‘kronobiologi’, som er studiet af menneskets døgnrytmer.
10:0010:30
Anders Raastrup Kristensen

 

Mange arbejder i dag i et arbejdsliv, der er grænseløst. Vi kan arbejde alle steder og på alle tider af døgnet. Arbejdet er ikke adskilt fra vores liv. Der er mange positive ting ved det grænseløse arbejdsliv, men det rummer også nogle udfordringer. Vi skal blive bevidste om, hvordan vi kan afgrænse vores arbejde. Hvad er grænserne for arbejdsopgaver og ansvarsområder. Vi skal kunne besvare spørgsmålene: Hvad er ikke din arbejdsopgave? Hvad skal du tage ansvar for?
10:3010:50Pause 
10:5011:40
Thomas Terney

Digitalisering af arbejdsstyrken og automatisering vil kræve en grundlæggende gentænkning af organisationsstrukturer, magtforhold og influenter. Thomas vil give os et indblik i, hvorledes teknologien grundlæggende ændrer måden at tænke organisation og ledelse på. Dette vil fremadrettet have en stor indvirkning på hvordan, vi opfatter og organiserer arbejdsstyrken.

11:4012:20Debat 
12:2013:15Frokost og networking 
13:1513:45
Toke Kruse & Bo Steffan Nielsson
Toke og Bo bidrager til NOCAs Årsdag ved at præsentere iværksætterperspektivet på ændringerne i arbejdsstyrken. Hvordan indfanger og indtænker organisationer iværksætteri og ”corporate activism”, så det lykkes dem i højere grad at nyttiggøre talent og potentiale i arbejdsstyrken.
13:4514:15
Laila Gyldenhøj
Talenter kommer i mange forskellige former! Udgangpunktet er at millenniums udgør I 2020 mere end 50% af den globale arbejdskraft. Generationen vil kræve, at hierarkierne bliver revet ned og erstattet af fladere organisationsstrukturer. Medarbejderne vil I fremtiden frit kunne vælge, hvem de sparer med, og bliver ledt af. Det betyder, at fremtidens HR-medarbejder både skal kunne fungere som mentor, coach, leder og “mor”.Laila vil fortælle om hendes arbejde med Millenniums gennem projektet ’Mobile First’. For at afprøve et mere agilt arbejdsmiljø var der fokus på at gentænkte: ledelse, mentorordning samt bonus. I stedet blev medarbejderne f.eks. belønnet gennem sociale aktiviteter som skabte et unikt sammenhold i temaet.
14:1514:45
Vinnie Kuld Jensen
LEGO har gentænkt hele deres ledelsesgrundlag med deres nye ledelsesmodel “Leadership Playground”. To af de stærkeste hjørnesten i Leadership Playground er, at ledelse har det formål at ”Energize Everybody Everyday” og ”Leadership is for all – it is an act not a position” og med det sættes der nye rammer og forventninger til den enkeltes ansvar og bidrag i at lede sig selv og andre. Mens behovet for at gentænke ledelse i LEGO har været drevet af både interne og eksterne faktorer, er der en række signifikante ændringer, som delvis relaterer sig til krav fra og trends i den nuværende og fremtidig arbejdsstyrke både i indhold og tilgang til implementering.
14:4515:10Øvelse 
15:1015:30Pause og networking 
15:3016:00
Stina Vrang Elias
DEA-analyser viser, at robotter og ny teknologi både kan skabe muligheder og være en trussel i det danske arbejdsmarked. Hvis vi skal gribe mulighederne, så kræver det, at de seneste teknologier tages i brug, og en forandring af den måde, der arbejdes på i hele virksomheden. Stina vil zoome ind på teknologiudsatte uddannelsesgrupper indenfor administration og give sit bud på, hvad virksomhederne bør have på agendaen for at kunne håndtere ændringerne.
16:0016:55
Arturo Bris
In the developed world today, 70% of the global workforce has an employment contract and this underpins an economic system which allows people to buy a house, get a loan for a car and marry and raise kids with security. The self-employment and part-time rate is roughly 23%, with around 7% unemployed.,But in a world where technology is replacing jobs, contracts are monitored on the blockchain and lean companies are on the rise, these numbers are about to flip. Lifelong jobs are almost extinct, and individuals are faced with job insecurity. In short, the economic fundamentals are being shaken. On the one hand the solution lies into organizing work more flexibly. On the other hand, individuals need to learn how to orchestrate multiple income streams to face this societal change with resilience and confidence.
16:5517:00
Ulrik Brix, Head of NOCA
Afslutning – vi ses til NOCAs Årsdag 2020

Camilla Kring

Camilla Kring 

Civilingeniør og ph.d. i balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Stifter af B-samfundet (medlemmer i 50 lande) kæmper for et fleksibelt samfund. Medstifter af tænketanken om bæredygtigt arbejdsliv.

Anders Raastrup Kristensen

Anders Raastrup Kristensen

Anders Raastrup Kristensen, ph.d. og har arbejdet med det grænseløse arbejdsliv og selvledelse.

Thomas Terney

Thomas Terney

Ph.d. i kunstig intelligens og har tidligere arbejdet med IT strategi hos Novozymes

TokeBo

Toke Kruse & Bo Steffan Nielsson

De repræsenterer to generationer af serieiværksættere. Toke fx startet i alt 10 virksomheder i både Danmark og USA, hvor han er mest kendt for regnskabsprogrammet Billy og salget af it-virksomheden Relation Technology.

Laila Gyldenhøj

Laila Gyldenhøj 

Laila Gyldenhøj, Global Head of HR, SVP, Wealth Management hos Danske Bank.

Vinnie Kuld Jensen

Vinnie Kuld Jensen 

Vinnie Kuld Jensen, Head of Talent Operations i Northern Europe, Lego. I dag er hun ansvarlig for eksekvering af både Talent Acqusition og Learning & Leadership Development aktiviteterne i regionen.

Arturo Bris

Arturo Bris

Professor, IMD er aktuel med bogen ”Flex or Fail: What is the futre of work and pay?” og i top 100 af verdens økonomer.

Stina Vrang Elias 

Adm. dir. for Tænketanken DEA og formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser samt medlem af regeringens Disruptionråd. Stina er en af Danmarks førende eksperter på uddannelsesområdet.

 

Der er et begrænset antal pladser!

Ønsker du af afmelde dig arrangementet, skal dette senest gøres en arbejdsdag inden.

Afmeldingen skal sendes til noca@noca.dk.

Der er et No-show fee på 950 kr. ekskl. moms.

OBS! Arrangementet er gratis for NOCA’s medlemmer. Prisen for ikke-medlemmer er 5.000 kr.

Download programmet her
Network of Corporate Academies

Bliv en del af Danmarks førende HR netværk og skab øget værdi i egen organisation!

Log på

For at logge ind på NOCA.dk, skal du som NOCA medlem, benytte den mail adresse du har opgivet i NOCA, som brugernavn og der ud over det tilsendte kodeord. Har du problemer med at logge ind, kontakt da venligst webmaster på: noca@noca.dk
Glemt adgangskode? Klik her.